EYT/“Emeklilikte Yaşa Takılanlar” emeklilik mağdurları, EYT meselesinin 23. Sene-i devriyesinde ilk defa çözüme bu kadar yaklaştılar. Keza artık EYT düzenlemesinin bu aralık ayı içerisinde TBMM’ye gelmesi kesinleşti.

Yaklaşık üç ay önce EYT’lilerin en erken 2023 Şubat ayında emeklilik maaşını bankadan çekebileceklerini söylemiştik. Bunu söylerken “müneccimlik” yapmamıştık…

33 yıllık sosyal güvenlik eğitimimiz 28 yıllık SSK/SGK/ÇSGB çalışma tecrübemiz ve akademik çalışmalarımıza istinaden söylemiştik.

Zira EYT meselesinin çeyrek asra yakın çözülememesinin yegâne nedeni bütçe yani maliyet hesabı olmuştur.

2022 yılı merkezî bütçeden SGK bütçesine EYT için transfer yapılmadığından aralık ayı içerisinde TBMM’ye gelecek EYT kanun teklifi en erken 2023/Ocak ayında yürürlüğe girecektir.

2023/Ocak ayı içerisinde emeklilik başvurusunda bulunan EYT’liler 2023/Şubat ayında uzun süreden beri sabırsızlıkla bekledikleri emeklilik maaşlarına kavuşmuş olacaklardır.

Diğer yandan EYT ile ilgili çözüm sürecinin uzaması beraberinde maalesef yalan yanlış haber ve duyumların artmasına da neden olmaktadır.

Gazetemize ve sosyal medya hesaplarıma gelen çok sayıda iletiden memur ve diğer kamu görevlisi okuyucularımız; EYT kapsamı dışında tutulmalarından endişe ettikleri, bakanlıkta yapılmakta olan düzenleme de kapsamda bulunup bulunmadıklarını sormaktadır.
 

MEMURLAR KAPSAM DIŞINDA TUTULAMAZ!

8 Eylül 1999 ve öncesinden beri çalışmakta olan ve çıkarılacak EYT düzenlemesinde şartları yerine getiren memur ve diğer kamu görevlilerinin EYT düzenlemesinden faydalanmamaları için hiçbir neden bulunmamaktadır. Zira böyle bir ayrım yapılması Anayasa’da dayanağını bulan eşitlik ilkesine de aykırı olacaktır. Kaldı ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve hükûmet yetkililerinden de memurların kapsam dışı kalacaklarına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Böyle bir ayrım yapılması hâlinde memur sendikaları da bu durumu asla kabul etmeyecektir.

Diğer yandan şartları tutan memurların EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olması hâlinde gençlerimize de yeni istihdam imkânları açılacaktır…

Netice olarak bütün okurlarımıza tavsiyemiz EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve hükûmet yetkililerinden bir açıklama yapılmadıkça yalan yanlış dedikodu niteliğindeki haberlere inanmamalarını öneriyoruz.


"BAŞIN DÜŞERSE DARA İSA KARAKAŞ’I ARA"

Ferman E. Bey, işçilerin annesi, babası, çocukları ya da kardeşlerinin ölümünde sadece üçer (3’er) gün ücretli mazeret hakları bulunmaktadır. Eşlerinin anne, babaları ve kardeşleri için mazeret izni bulunmamaktadır. Ancak işvereniniz isterse elbette kayınvalidenizin ölümü nedeniyle ücretli mazeret izni kullandırabilir.

               ***

Türkan C. Hanım, malulen emeklilik için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmak gerekmektedir. Ayrıca bakıma muhtaç olmayanlar için 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir. Bu şartlar varsa SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulanabilirsiniz. Malulen emeklilik kalp hastalıkları kapsamında;

  • Kalıcı kalp pili uygulanması ve ICD implantasyonu yöntemlerinden en az ikisinin uygulanmasına rağmen hayatı tehdit eden semptomların devam etmesi.
  • Ani kalp ölümü sonrası başarılı resüsite edilmiş yaşayan ve medikal veya girişimsel veya cerrahi tedavi yöntemlerle tedavisi olmayan kalp hastalıklarının varlığı.
  • Ciddi sağ ventrikül yetmezlik belirti ve bulgularının olduğu primer ve sekonder pulmoner arteriyel hipertansiyon hastaları.
  • Konjenital kalp hastalıkları.
  • Ciddi kapak yetersizliği veya darlığı olan konjenital kalp hastalıkları.
  • Kalp kapak hastalıkları, koroner arter hastalıkları ve kalp transplantasyonu… bulunmaktadır.

               ***

Sabri K. Bey, hâlen çalışıyorsanız Bakanlığa dilekçe verebilirsiniz. Keza iş sözleşmesi devam eden işçilerin ücretlerini alamaması, eksik alması, fazla mesai ve ücretleri ile ilgili sorunları, mazeret ve senelik izinlerin kullandırılmaması ya da usulüne uygun kullandırılmaması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmemesi, ara dinlenmesinin kullandırılmaması, çalışma sürelerine uyulmaması ile iş kanununa aykırı diğer hâllerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da taşra teşkilatındaki birimlere yazacakları şikâyet dilekçesi ile haklarını aramaları gerekmektedir.

Türkiye | İsa KARAKAŞ