Genel Esaslar

Sosyal güvenlik  bilindiği üzere, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25’inci ve Geçici 12’nci maddeleri kapsamında; aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere yönelik Devlet Katkısı ödemesi 07/01/2022 tarihli “Devlet Katkısı Ödeme Usul ve Esaslarına” göre yapılmakta idi.

Bu kapsamda, 07/01/2022 tarihli “Devlet Katkısı Ödeme Usul ve Esasları” yürürlükten kaldırılmış olup, 24/07/2023 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren “3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilere Ödenecek Ücretlere Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması Hakkında Usul ve Esaslar” doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Buna göre, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 18 inci maddesine göre aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere yönelik devlet katkısı uygulaması için işletmelerin Eğitim Birimi oluşturması gerekmektedir. Eğitim Birimi oluşturmayan işletmeler çırak, kalfa veya stajyer öğrenci çalıştıramayacak ve Ustalık Telafi Programından da faydalanamayacaklardır.

İşletmede Eğitim Birimi’nin Kurulması

Eğitim Destekleri’nden (Ustalık Telafi Programı, İşbaşı Eğitim Programı, Mesem, Çırak ve Stajyer Öğrenci Çalıştırma) faydalanmak için işletmelerin Milli Eğitim mevzuatına uygun olarak “Eğitim Birimi” oluşturması gerekmektedir. Ayrıca Eğitim Birimi’nin (Eğitim Yöneticisi, Eğitici Personel/Usta Öğretici) MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve sair mevzuata göre oluşturulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, işletmede çalışan Ortaöğretim (LİSE) mezunları işletmede “Eğitim Birimi”nin olması durumunda okula gitmeye gerek kalmadan haftada bir gün eğitim biriminde derslerini usta öğretici ve eğitici personelle yapabilirler.

Eğitim Birimi’nde Yapılacak Çalışmalar

 • Eğitimle ilgili süreç yönetimini sağlamak,
 • Çalışanların eğitimlere katılımı sağlamak,
 • Stajyer öğrenciler için eğitim ve belgelendirme işlemlerini sağlamak,
 • Çırak öğrenciler için eğitim ve belgelendirme işlemlerini sağlamak,
 • Üniversite öğrencilerinin staj işlemlerini sağlamak,
 • İŞKUR İş Başı Eğitim programlarından faydalanmayı sağlamak,
 • Ustalık Telafi Programından faydalanmayı sağlamak,
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre yürütülecek önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik işlemlerinin sağlamak,
 • İlköğretim mezunları için kalfalık ve ustalık belgesi alınmasını sağlamak,
 • MYK Belgelendirme süreçleri yürütmek,
 • İSG Eğitim ve Belgelendirme süreçleri yürütmek
 • Ulusal ve uluslararası proje etkinliklerine katılım desteklerden faydalanmayı sağlamak.

İşletmenin Kazanımları

 • Her bir stajyer öğrenci için asgari ücretin 1/3 kadar desteğe ilave SGK desteği alınması,
 • Her bir çırak öğrenci için asgari ücretin % 30’u kadar desteğe ilave SGK desteği alınması,
 • MESEM kapsamında ortaöğretim veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş her bir mezun için 11’nci sınıfta asgari ücretin %30’u kadar, 12’nci sınıfta ise asgari ücretin %50’si kadar devlet desteği alınması,
 • Nitelikli eleman yetiştirilmesinin sağlanması,
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirilerek çalışanlara belgelendirme sağlanması,
 • Eğitim projelerinden faydalanılması,
 • Eğitime katılan öğrencilerin eğitim sonunda yapılacak sınavı geçmeleri  halinde ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ustalık belgesine sahip olması,
 • MESEM tarafından, meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı sigorta  yapılması.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Yapılan Yeni düzenleme

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ödenecek ücretlere yönelik yapılan devlet katkısı ödemesi yapılan yeni düzenleme ile sınırlandırılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 29/09/2023 tarihli Talimat ile devlet katkısı ödemesi yapılacak alanlar yeniden belirlenmiş ve konuyla ilgili ek liste yayımlanmıştır. Buna göre;

 • 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren mesleki eğitim merkezi örgün eğitim programlarının sadece açıklanan EK-1’listede yer alan meslek alanlarından kayıt olacak öğrencilerin işletmelerine, öğrenci 22 yaşını dolduruncaya kadar,
 • 24 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ustalık telafi programlarına ise yayımlanan EK-2 listedeki meslek alanlarından kayıt olacak öğrencilerin işletmelerine, devlet katkısı ödemesi yapılacaktır.