Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) değerleri de 54 no. lu Genel Tebliğ’le güncellendi. (30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete) Tebliğe göre; mirasçılar kendilerine intikal eden varlıkların değeri (2023 için) 1.015.747 lirayı aşmadığı sürece vergi ödemeyecek.

2022’de mirasçılar kendilerine isabet eden 455.635 liraya kadar değerdeki varlıklar için vergi ödemezken, bu yıl istisna tutarı 1.015.747 liraya artırılmış oldu. Ölen kişinin füruğu (altsoyu) bulunmuyorsa, eşe mirasla geçen varlıklar için istisna tutarı ise 2.032.742 TL‘ye yükseliyor.

İstisna tutarının üzerinde kendilerine miras (varlıklar) kalan mirasçılar için vergi oranı yüzde 1’den başlayıp yüzde 10’a kadar yükseliyor. Vergi ödeyecek mirasçılar; kendilerine intikal eden nakit, döviz, gayrimenkul gibi varlıklar üzerinden ne kadar vergi ödeneceğini, aşağıdaki tarife tablosundan hesaplanabilir. 

Mirasçıların ölüm tarihinden sonraki dört ay içinde beyanname vermesi gerekiyor. (Ölüm Türkiye’de meydana gelmemişse ve/veya mirasçıların Türkiye’de bulunmaması durumlarında, beyanname verme süreleri farklılık gösterebiliyor.) Muristen kalan varlıkların değeri, istisna haddinin altında kalsa dahi yine beyanname verilmesi gerekiyor. Beyanname verdikten sonra vergi ödemeleri, üç yılda ve altı taksitte (her yıl mayıs ve kasım aylarında) yapılabiliyor.

Bağış ve Hediyelerde VİV

İvazsız (karşılıksız) olarak; bağış ve hediye verildiğinde de varlıkları edinen kişiler (bir ay içinde) VİV beyannamesi vererek vergi ödemek zorunda. 2023 yılı için (İvazsız suretle meydana gelen intikallerde) istisna tutarı 23.387 TL (2022 için 10.491 liraydı). Bağış ve hediyeler için vergi oranları (mirasa göre) daha yüksek... Yüzde 10’dan başlayıp, yüzde 30’a kadar çıkıyor. Bağış ve hediyeler aile üyelerinden (Anne, baba, eş ve çocuklardan) alındığında, vergi oranı yarı yarıya düşüyor. Vergi ödeme süresi beyanname verdikten sonraki üç yıl içinde altı taksitte (her yıl mayıs ve kasım aylarında) yapılabiliyor.

Mirasçılara 1 milyon liraya kadar vergi yok
 

MİRAS TAKSİMATINDA TAPU HARCI

- MİRASÇILARA gayrimenkuller ilk intikal ettiğinde tapu harcı ödenmiyor. Ancak mirasçılar gayrimenkulleri kendi aralarında miras taksimatı yaptıklarında, yüzde 2,277 oranında tapu harcı ödenir. Gayrimenkullerin satışında uygulanan tapu harcı oranı ise yüzde 4. (Yüzde 2 alıcıdan, yüzde 2 satıcıdan) Gayrimenkulün bağışı sırasında ödenen tapu harcının oranı ise yüzde 6,831.

Hürriyet | Ahmet KARABIYIK