Bakın Balıkesir’de gerçekleşen olay bir iş insanının nasıl kâbusu haline gelmiş. Tarafların itibarlarına zarar vermemek için kurguyla, kişi adlarını değiştirerek anlatmaya çalışayım. Balıkesir’de ambalaj işiyle uğraşan Ahmet K. geçtiğimiz çarşamba günü çalıştığı bankadaki görevli tarafından aranır. Bankacı telefonda aynen şu bilgileri aktarır:

- Ahmet Bey firmanızın güncel durumunu değerlendirip yeni bir kredi çalışması yapmak istedik. Konuya ilgili çalışmalarımız sırasında fark ettik ki sizin firma hesaplarınıza, araçlarınıza haciz işlemi uygulanmış.

Ahmet K. çok şaşırır. Ödemediği herhangi bir borcu bulunmadığını, banka hesaplarının bakiyeli olduğunu, mutlaka bir yanlışlık bulunduğunu aktarır. Bankacı çok emindir:

- Yok, Ahmet Bey. Gerekli tüm kontrolleri yaptık. Lütfen siz de araştırın.

Ahmet K. telaşlanır. Önemli iş bağlantıları gerçekleştirmek üzeredir. İhracat işlemleri, kredi başvuruları vs o sırada uğraş verdiği tüm çalışmalar heba olmak üzeredir. Acaba bu haciz işlemini kim, hangi gerekçe ile yapmıştır, araştırmaya girişir. Avukatını, muhasebecisini arar. Küçük bir araştırma sonrasında öğrendikleri karşısında şoke olur. Adeta çıldırır. Tüm yaşananların sebebi 7 aydır şirketinde çalışan Hasan’ın ödemediği 10 bin liralık banka taksitidir.

Hasan bankadan taksitli kredi almıştır. Annesi de kendisine kefil olmuştur. Ödemediği taksitler 10 bin TL olunca banka önce Hasan’ın annesinden tahsil etmek ister. Ancak anneden herhangi bir tahsilat yapamaz. Banka avukatları aracılığı ile Hasan’ın çalıştığı yer olan Ahmet K’nın firmasına tebligat gönderir. Bunu da UETS aracılığı ile yaparlar.

Ahmet K. KOSGEB kredisine başvuru için zorunlu tutulan UETS sistemine kayıt olmuştur. Banka avukatlık bürosu aracılığı ile Ahmet K.’ya ocak ayında icra dosyasından tebligat gönderip Hasan D.’nin maaşının yüzde 25’inin borcuna karşılık icra dosyasına ödenmesini istemiştir. Ancak konuyla ilgili mesajları fark etmeyen, UETS sistemini de kontrol etmeyen Ahmet K. söz konusu tebligatı dikkate almamıştır. Bunun üzerine avukatlık bürosu icra iflas kanununa göre Ahmet K.’yı sorumlu tutup onun malvarlığına icra işlemi uygulanmasını talep eder. İcra Dairesi de Ahmet K’nın tüm hesap ve araçlarının haczedilmesine karar verir.

UETS NEDİR

UETS elektronik tebligat göndermeye yetkili Tebligat Kanunu ve 6.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A. Ş. tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’dir.

ÇALIŞANIN BORCU KADAR PATRONA HACİZ

Konuyla ilgili olarak Avukat Melek Elden Aydın’ın görüşüne başvurdum. İş insanlarının Melek Elden Aydın’ın uyarılarını dikkate almasında fayda var:

- UETS yargının da kullandığı bir tebligat/haberleşme sistemidir. UETS’ne kayıt yaptırırken tebliğ edilecek evraklar, bunlar icra dosyaları ile ilgili tebligatlar olabileceği gibi, şirketinizle ilgili açılmış davalarla ilgili tebligatların tamamı artık UETS üzerinden tebliğ edilecektir. Hatta şahsi tebligatlarınızın da UETS aracılığıyla tarafınıza tebliğ edilmesini kabul ettiğiniz takdirde şahsi tebligatlarınız da bu şekilde yapılacaktır. UETS üzerinden yapılan tebligatlarla ilgili sisteme başvururken bildirdiğiniz ve sisteme kayıt edilen telefon veya mailinize tarafınıza UETS üzerinden bir tebligat gönderildiğine dair mesaj alırsınız. UETS’ne kayıt olduysanız bu tebligatları mutlaka dikkate almanız gerekir, çünkü gelen tebligatlar geldiği gün sayılmadan bir sonraki günden itibaren 5 gün içinde okunmuş sayılır ve hukuki sonuç doğurur. Bu yüzden tebliğ edilen evrak ile ilgili yapılması gereken süreli işlemler ve evrakın içeriği artık sizin sorumluluğunuzdadır. Gelen maili veya SMS mesajını fark etmedim, görmedim veya okumadım deme şansınız yok.

- Ahmet K. gibi çalışanınızla ilgili bir haciz işlemi ile karşı karşıya kaldığınızda hacze konu tutar büyük önem taşımaktadır.40 bin liralık borca karşı milyonlarca liralık haciz işlemi yapılmışsa bu işleme hukuki olarak aşkın haciz denir. Çünkü İcra İflas Kanunu’na göre icra memurluğu ancak borçlunun borca yetecek miktardaki malına haciz koyabilir, bu miktarı aşan kısım aşkın haciz olarak nitelendirilir. Bu işleme karşı avukatlarınız kanalıyla dava açıp memur tarafından yapılan aşkın haczin kaldırılması için başvurabilirsiniz.