28 Eylül 2023 PERŞEMBE                    Resmî Gazete                              Sayı : 32323

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı İse yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.