6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 4.maddesine istinaden sanayi siciline kayıtlı olan sanayi işletmelerinin, aynı kanunun 5.maddesi gereği 30 NİSAN 2023 (Söz konusu tarihin bu yıl resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 2 MAYIS 2023 tarihi sonuna kadar) tarihine kadar bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren (2022 Yılı) Yıllık İşletme Cetvelini; internet ortamında göndermek zorundadırlar.

Yıllık İşletme Cetvelini süresi içerisinde vermeyen İşletmelere 5252 (Beş Bin İki  Yüz Elli İki ) TL İdari Para Cezası uygulanmaktadır.

Sanayi Sicil Bilgi sistemi https://sanayisicil.sanayi.gov.tr portalını kullanarak Yıllık İşletme Cetvellerinin belirtilen süre içinde verilmesi önemle duyurulur.