Cumhurbaşkanlığı Programı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2023 yılı bütçesi belli olurken 2022 yılı hedefleri de revize edildi. Başlangıçta bu yıl SGK’nın toplam gelirleri 675.8 milyar lira, toplam giderleri 714.7 milyar lira, açığı da 39 milyar lira olarak planlandı. Kurumun 2023 yılı bütçesi belirlenirken 2022 yılı hedefleri de revize edildi. SGK’nın toplam gelirlerinin yıl sonunda 955.5 milyar, giderlerinin 1 trilyon 10.8 milyar, açığının ise 88.3 milyar lira olacağı tahmin edildi.

Asgari ücrette ocakta yüzde 50, temmuzda yüzde 30 oranındaki artışa rağmen işçi, işveren payından oluşan prim tahsilatları geçen yıla göre yüzde 54.5 artarak bu yılın sonunda 685.8 milyar lira olacak. Prim tahsilatlarının dörtte biri oranındaki devlet katkıları ve faturalı ödemeler gibi bütçeden alınan transferlerden oluşan diğer gelirler ise yüzde 36 oranında artışla 236.8 milyar lirayı bulacak.

Yüksek enflasyon nedeniyle SGK’nın emekli, dul ve yetimlere yaptığı ödemeler yüzde 64 oranında artarak 414.8 milyar liradan 680.3 milyar liraya yükselecek. Başlangıçta bu yılki emekli aylığı ödemelerinin 486.3 milyar lirada kalacağı öngörüldü. Sağlık giderleri ise yüzde 55 artışla 275.3 milyar liraya ulaşacak.

SGK’nın ilaç ve tedavi harcamaları 2021 yılında sırasıyla 60.4 milyar ve 114.6 milyar lira oldu. 2022 yılında ise söz konusu harcamaların sırasıyla 93.6 milyar ve 177.3 milyar lira olması bekleniyor.

2023’TE 59.2 MİLYAR LİRA AÇIK

SGK’nın 2023 yılında toplam gelirlerinin yüzde 55 artışla 1 trilyon 479 milyar lira, toplam giderlerinin yüzde 52 artışla 1 trilyon 538 milyar lira olacağı öngörüldü. Gelecek yıl prim gelirlerinin yüzde 60.6 oranında artışla 1 trilyon 101.7 milyar liraya, emekli aylığı ödemelerinin yüzde 53.6 artışla 1 trilyon 45.1 milyar liraya, sağlık giderlerinin ise yüzde 37.8 artışla 379.4 milyar liraya çıkması bekleniyor. SGK’nın açığının ise bu yıla göre 29 milyar lira daralarak 59.2 milyar lira olacağı tahmin edildi.

BÜTÇE TRANSFERLERİ YÜZDE 65.6 ARTTI

SGK açığının finansmanı, toplanan primlerin 4’te 1’i oranındaki devlet katkısı, devlet memurlarının emekli ikramiyeleri, prim teşvikleri vs gibi faturalı ödemeler için merkezi yönetim bütçesinden yapılan transferler 2021 yılında 254.1 milyar lira iken başlangıçta 2022 yılında 280.7 milyar lira öngörüldü. Ancak, bütçe transferlerinde 2022 yıl sonu gerçekleşmesinin 420.5 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. 2023 yılında ise 582.5 milyar liralık bütçe transferi planlandı.

Prim teşvikleri kapsamında merkezi yönetim bütçesinden SGK’ya 2021’de 30.7 milyar aktarılırken, 2022 yılında 46.6 milyar lira aktarılması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Gelir - Gider Dengesi
(Milyon TL)
2021 2022 P 2022 R 2023 P
GELİRLER 618.338 675.775 955.581 1.478.939
Prim tahsilatları 443.894 502.002 685.792 1.101.745
Diğer gelirler 174.444 173.773 236.789 377.194
GİDERLER 637.963 714.731 1.010.843 1.538.131
Emekli aylığı ödemeleri 414.803 486.271 680.288 1.045.088
Sağlık giderleri 177.241 178.374 275.297 379.401
Yatırım harcamaları 369 305 420 610
Diğer giderler 45.550 49.780 54.838 113.112
GELİR-GİDER FARKI -19.625 -38.956 -88.262 -59.192
BÜTÇE TRANSFERİ 254.072 280.683 420.542 582.493


İŞSİZLİK FONU TOPARLANIYOR

Pandemi öncesinde 132 milyar lira olan İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlıkları, pandemideki kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz nakit desteği ödemeleri dolayısıyla 2021 yılında 90.8 milyar liraya geriledi. Başlangıçta 2022 yılında da 86.8 milyar liraya gerileyeceği öngörüldü. Gelirlerdeki artışın beklenenin üzerinde olması nedeniyle fon varlıklarının bu yılın sonunda 118.3 milyara, gelecek yıl da 135 milyar liraya çıkması bekleniyor.

Fondan bu yıl yapılan işsizlik ödeneği giderlerinin 11 milyar, istihdam teşviklerinin 29.2 milyar, aktif işgücü programları giderlerinin 7.4 milyar lira düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

İşsizlik Sigortası Fonu Gelir - Gider Dengesi
(Milyon TL) 2021 2022 P 2022 R 2023 P 2022-2022
GELİRLER 46.029 49.091 85.335 121.650 36.244
Prim gelirleri 24.260 28.466 39.637 64.437 11.171
Devlet katkısı 8.087 9.489 13.212 21.479 3.723
Faiz gelirleri 12.657 10.447 26.536 22.921 16.089
Diğer gelirler 1.025 690 5.950 12.813 5.260
GİDERLER 58.490 47.902 57.810 104.900 9.908
Sigorta giderleri 17.910 13.529 10.953 20.550 -2.576
Diğer giderler 40.580 34.373 46.857 84.350 12.484
GELİR-GİDER DENGESİ -12.461 1.189 27.526 16.750 26.337
TOPLAM FON VARLIĞI 90.752 86.813 118.278 135.028 31.465