Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre, Sigortacılık Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Hakkında Genelge yayımlandı.

Genelge ile sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin enflasyon muhasebesi uygulamasına geçiş tarihi 1 Ocak 2025 olarak belirlendi.

SEDDK açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu genelgede, Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuruda kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da kuruluşlara TMS29 ya da Büyük ve Orta boy işletmeler için finansal raporlama standardında yer alan hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak öngörülenden farklı geçiş tarihleri belirleyeceği ifade edilmiş olup kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ve kuruluşlara enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik serbestlik tanınmaktadır."