Değerli okurlar,

Bugün ilgi alanım olan bir konunun gider yazılıp yazılamadığını kaleme almak istedim. Sanat eserleri… Bir fabrikanın karşılama alanında olan bir heykel, toplantı odasının duvarını süsleyen değerli bir tablo, ofislerdeki mermer süslemeleri gider gösterilebilir mi? Şirket kayıtlarında nasıl yer alırlar?

Birçok firma dekorasyonunda çeşitli sanat eserleri ya da çeşitli heykel, tablo kullanıyor.

Bunlar firmanın kasasından firmada durması üzerine alınıyor. Peki bunları nasıl muhasebeleştireceğiz?

İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen bir özelge şu şekilde görüş bildirmiş “Sanat eserlerinin işletmenin faaliyeti ile ilgili olarak kullanılması ve bu nedenle yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması söz konusu olmayacağından bunlar için amortisman ayrılması mümkün değildir. Diğer taraftan, sanat eserleri alımı için yapılan harcamanın, işletme faaliyetiyle ilgili olmadığından, gider olarak yazılması da mümkün bulunmamaktadır.

Görüyoruz ki idare ve yargı bu konuda farklı görüşlere sahip. Burada dikkatle okumamız gereken sanat eseri kavramı çünkü Defterdarlık “sanat eseri” ifadesini kullanıyor. Sanat eseri tektir. Çünkü sanatçı eseri oluştururken olan duyguları tekrar yaşayamaz. İşletmeye satın alınan şeyin sanat eseri olup olmadığının bilinmesi gerekir.  Eğer alınan şey sanat eseri ise gider yazılamaz. Amortismana tabi tutulamaz. Bu ödeme, değer kaybına değil değer artışına tabi olacak bir nesnedir. Bu şeyin aktifleşmesi gerekir ve diğer stoklarda veya maddi duran varlıklarda takip edilebilir ama amortismana tabi tutulmaz demiştik.

Peki işletmede bulunan sanat eseri niteliklerine sahip olmayan heykel, duvar üzerine yaptırılan resimler, fabrikasyon tablolar ne yapılır? Bunlar değer kaybına uğrayacak eşyalar olup direkt gider yazılabilir ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler arasında yer alabilir.

Maliye Bakanlığı 333 ve 339 Sayılı VUK Genel Tebliğleri ile amortismana tabi kıymetler için ayrılacak amortisman oranlarını belirlemiştir. Genel Tebliğlerdeki listelerde herhangi bir sınıflamada yer almayan amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanacak amortisman oranları için mükelleflerin müracaatları üzerine Bakanlıkça belirlenecek süre ve oranlar üzerinden amortisman ayrılabilecektir.  

Bu bilgilerin şirketinize ya da danışanınıza yararlı olması dileğimle.

Editör: Hakan UYSAL