T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DUYURU

Sivas İli Gürün İlçesinin Deprem Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamına Alınmasına İlişkin Duyuru

Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Sivas ili Gürün ilçesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 23/02/2023 tarih ve 2023/32 sayılı kararı ile 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi gereği mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

Söz konusu karara göre, www.sgk.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yer alan 09.02.2023 tarihli “Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuruda” belirtilen açıklamalar Sivas ili Gürün ilçesi bakımından da geçerli olacaktır.