T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı:E-64597866-130-10685
Konu:Sıvı sabunun ve cilt yıkamasına mahsus temizleme ürünlerinin KDV oranı

İlgi: 29.03.2022 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 3401.20.90.90.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numarasında sınıflandırılan "sıvı sabun" ve 3401.30.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan "cilt yıkamasına mahsus temizleme müstahzarı" adlı ürünlerin ithali ve yurt içi tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listeye 37 nci sıra eklenerek "sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri" teslimlerinin 1/4/2022 tarihinden itibaren %8 oranında KDV'ye tabi tutulması öngörülmüştür.

TGTC'nin 34.01 tarife pozisyonunda "sabunlar; çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarları (sabun içersin içermesin); cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin); sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat" tanımlanmıştır. TGTC'nin bu tarife pozisyonunun altında 3401.20.90.90.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan "sıvı sabunlar" ile 3401.30.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında yer alan "cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş, yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin)" da  sınıflandırılmıştır.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 37 nci sırası kapsamında, TGTC'nin 3401.20.90.90.11 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan "sıvı sabun" ve 3401.30.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan "cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş, yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin)" isimli eşyaların teslim ve ithali, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlük tarihi olan 1/4/2022 tarihinden itibaren  %8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.