Hastalığı nedeniyle yaş şartına takılmadan erken emekli olmak isteyen çok sayıda okuyucumuzdan sualler gelmektedir. Keza işe girip sigortalı olduktan sonra çeşitli hastalıklardan dolayı az primle malulen emeklilik imkânı bulunmaktadır. SGK uygulamasında en kolay ve en erken emeklilik sağlayan emeklilik çeşitlerinin başında malulen emeklilik gelmektedir. Normal emeklilikte yaş şartı ve belirli bir süre prim ile sigortalılık şartları varken malulen emeklilikte bu şartlar son derece daha basit ve azdır. Hatta yaş şartı bile yoktur.

Bu yazımızda solunum hastalıkları bulunan okuyucularımızın malulen erken emekli olma yolları irdelenmiştir.


EN ÇOK ERKEN EMEKLİ EDEN HASTALIKLAR ARASINDA

Geçen sene kesinleşen istatistiki rakamlara aşağıda yer verilmiştir. Buna göre geçen sene yıl sonu itibarıyla 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) Kapsamında malulen emekli olan toplam kişi Sayısı 9.964 kişiye ulaşmıştır.

Geçen yıl sonu itibarıyla kesinleşen rakamlardan en çok malulen erken emekli olunan hastalık grupları arasında solunum hastalıkları da yer almıştır.


MALULEN EMEKLİLİĞE ESAS ALINAN HASTALIK GRUPLARI

Malulen emeklilikte hastalıklara bağlı olarak çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybetmiş olmak temel şarttır.

SGK uygulamasında maluliyet esas hastalık listesinde genel olarak nöroloji; göz hastalıkları, onkoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, hematoloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, gastroenteroloji ve hepatoloji, dermatoloji, kardiyoloji, damar hastalıkları, genitoüriner sistem hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, AIDS ve diğer hastalık grupları yer almaktadır.


SOLUNUM YETMEZLİĞİNDE SADECE PRİM ŞARTI VAR 

Yukarıda saydığımız hastalıklarından birine veya birkaçına yakalanmış olup 10 yıllık sigortalılık süresi ile toplam olarak 1800 gün malullük sigortası primi ödemiş olan hastalar bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulanabilirler.

Çalışamayacak durumda bulunan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmamaktadır. 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması yeterli bulunmaktadır.

Hemen belirtelim solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması durumunda sigortalıların başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğu kabul edilebilmektedir.
 

MÜRACAAT VE MALULİYETİN TESPİTİ

Solunum hastalıklarından birine ya da birkaçına yakalanmış olup çalışamayacak durumda bulunan hastalar bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulanabilirler.

Başvuru üzerine SGK müdürlüklerinin ilgili servislerince, durum bildirir sağlık kurulu raporlarının temin edileceği yetkili hastanelere sevk işlemi gerçekleştirilmektedir. Sigortalıların talep tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde SGK tarafından yetkilendirilmiş hastanelerce düzenlenmiş raporlarının bulunması hâlinde sevk işlemi yapılmaksızın bu raporlara göre işlem yapılmaktadır.

Maluliyet tespiti işlemi, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını belirlemeye yetkili hekimlerden oluşan SGK Sağlık Kurullarınca yerine getirilmektedir. Kurullar bu değerlendirmeyi yaparken SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek raporları ve dayanağı tıbbi belgeleri, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirmektedir.

Yapılan değerlendirme neticesinde maluldür, malul değildir kararları verilebileceği gibi ara karar da verilebilmektedir.

Tekrar hatırlatalım başvuruda bulunmadan önce yukarıda belirtilen sigortalılık süresi ve prim gün sayılarına sahip olmanın zorunlu olduğu unutulmamalıdır.

Yapılan müracaat neticesinde solunum hastalığı nedeniyle çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilenler yaşları ne olursa olsun emekli olabileceklerdir.

Türkiye | İsa KARAKAŞ