Son yıllarda sosyal medya kullanımında gerek ticari hayatta gerekse özel hayatta yoğun bir artış var.

Bu yoğun kullanımın sonucunda, sosyal medya platformları üzerinden gelir elde eden ve hayatlarını idame eden ınfluencer, twich yayıncısı, streamer, vlogger gibi çok sayıda ‘güncel’ meslekler oluştu.

Buraya kadar bir sorun yok.

Ancak, her geçen gün bu sektörler büyüyor ve doğal bir sonuç olarak elde edilen gelirler artıyor.

Hal böyle olunca, özellikle vergisel açıdan sürecin nasıl olacağına yönelik soru işaretleri sıklaşıyor.

Peki, sosyal medyadan kazanılan gelirlerin vergilendirme süreci nasıl?

Süreci netleştirmeye çalışalım.

2023 Yılında 1.900.000 TL’nin Altında Sosyal Medyadan Kazanç Elde Edenlerin Gelir Vergisi Ödemesine Gerek Yok!

2023 yılında mobil uygulama geliştiriyor veya Youtube, Twitch vb. platformlardan gelir elde ediyorsanız; 1.900.000 TL’ye kadar oluşan geliriniz için %15-%40 değişen oranlı gelir vergisi ödemenize gerek kalmıyor.

Üstelik, yalnızca bununla sınırlı değil.

Ayrıca, defter tutma, fatura düzenleme ve beyanname verme gibi yükümlülükleriniz de olmuyor.

Peki, Ama Nasıl?

Bilindiği üzere, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna (193 Sayılı GVK Mükerrer Madde 20/B).

Öte yandan, istisnadan faydalanabilmek için bu faaliyetlerden elde edilen hasılat toplamının GVK’nun 103.maddesine yazılı tarifenin 4.gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması şart.

2023 yılı gelir vergisi tarifesine baktığımız da ise 4.gelir diliminde 1.900.000 TL’yi görüyoruz.

Dolayısıyla, 1.900.000 TL’nin altında bu yolla gelir elde ediyorsanız bu avantajdan faydalanmanız mümkün.

Hangi Kazançlar İstisna Kapsamında?

Sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerik üreten sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde edilen kazançlar (YouTube, Twitch, Instagram, TikTok vs.) ile

Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen kazançlar (Google, Apple vs.) istisna kapsamında değerlendiriliyor.

Sosyal Medya Vergi Muafiyetinden Nasıl Faydalanılacak?

En önemli şart, Youtube, instagram, facebook gibi sosyal ağlar üzerinden elde edilen gelirlerin 1.900.000 TL’yi aşmaması.

Sonrasında, Türkiye’de kurulu olan bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm kazancın sadece bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor.

Ayrıca, ikametgahınızın bulunduğu yerdeki vergi dairesinden “İstisna Belgesi” almak bir diğer şart. Vergi dairesi, başvuru sahibinin faaliyetinin istisna kapsamında olup olmadığını kontrol edecek. Uygun görürse, istisna belgesini düzenleyecek.

Vergi dairesinden alınan İstisna Belgesi’nin mutlaka bankaya ibraz edilmesi gerekiyor.

Bankada hesap açıldıktan sonra 1 ay içinde bağlı bulunulan vergi dairesine banka bilgisini (banka adı, banka şubesi, IBAN numarası) bildirmek ise atlanmaması gereken diğer bir konu.

Bankada Neden Hesap Açılıyor?

Bankalar, istisna kapsamında hesaba yatırılan ödemeler üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı (stopaj) yapıyor.

Bankalar, aktarım tarihi itibarıyla yaptıkları gelir vergisi tevkifatını muhtasar beyanname ile beyan edip ödüyorlar (GVK’nun 98 ve 119. Maddeleri).

Bu kapsamda, açılan hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması durumunda, hesaba yatırılan döviz bedellerinin aktarım tarihindeki kur (işlem tarihindeki döviz alış kuru) Türk lirası karşılıkları dikkate alınmak suretiyle tevkifat matrahı tespit olunacak.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, bir takvim yılında elde edilen hasılatın 1.900.000 TL’yi aşması durumunda da bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden tevkifat yapılmaya devam edilecek olması.

Dolayısıyla bankaların, 1.900.000 TL’yi aşıp aşmadığının kontrolü yönünde herhangi bir sorumluluğu bulunmuyor. Bu noktada, hasılata ilişkin takibin sizde olması oldukça önemli.

Çünkü, elde edilen hasılat, 1.900.000 TL’nin yıl içerisinde üzerine çıkarsa, gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekecek ve yıl içerisinde tevkif edilen vergiler gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilecek.

Elde Edilen Gelirlerin Kayıt Altına Alınmamasının Cezası Var Mı?

Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açılmadığı, elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı ya da istisnaya ilişkin şartları taşımamasına rağmen istisnadan yararlandığı tespit edilenlerin, kazançlarıyla ilgili olarak eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Özetle, sürecin ciddi bir vergisel yaptırımı var.

Peki, Hangi Durum Daha Avantajlı?

Gelir vergisi, hepimizin bildiği üzere, değişen oranlı tarifeye tabi.

Yani, elde ettiğiniz gelir, gelirin miktarına bağlı olarak %15 ile %40 arasında vergileniyor.

Ayrıca, yaptığınız faaliyetler için fatura düzenleme ve beyanname verme gibi vergisel yükümlülükleriniz söz konusu.

Bize göre, bir bankada hesap açarak elde edilen hasılat üzerinden %15 stopaj kesintisine tabi olmak daha avantajlı.

Böylelikle, vergisel prosedürlere de takılmamış olacaksınız.

Berkay Özgüven
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir