1.Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 666,75 TL

Aylık kazanç alt sınırı: 20.002,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 5.000,63 TL (*)

Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2023 – 14/1/2024 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2023 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 447,15 TL x 16 gün = 7.154,40 TL

2024 yılı Ocak ayının ilk yarısı için 666,75 TL x 14 gün = 9.334,50 TL

15/12/2023-14/1/2024 devresi için: 7.154,40 TL+ 9.334,50 TL =16.488,90 TL

15/12/2023 – 14/1/2024 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2023 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 3.353,63 TL x 16 gün = 53.658,08 TL

2024 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 5.000,63 TL x 14 gün = 70.008,82 TL

15/12/2023 -14/1/2024 devresi için: 53.658,08 TL + 70.008,82 TL= 123.666,90 TL

15/1/2024 ila 14/12/2024 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı : 20.002,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 150.018,90 TL

2- Çırak ve öğrenciler için;

Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 333,38 TL (*)

Aylık kazanç tutarı : 10.001,40 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2023- 14/1/2024 dönemi için;

2023 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı: 447,15 TL x %50 = 223,58 TL (*)

2024 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 666,75 TL x %50 = 333,38 TL (*)

2023 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 223,58 TL x 16 gün = 3.577,28 TL

2024 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 333,38 TL x 14 gün = 4.667,32 TL

15/12/2023-14/1/2024 devresi için : 3.577,28 TL + 4.667,32 TL = 8.244,60 TL

15/1/2024 ila 14/12/2024 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 333,38 TL (*)

Aylık kazanç tutarı : 10.001,40 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı : 666,75 TL

Aylık kazanç tutarı : 20.002,50 TL

b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2023 – 14/1/2024 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2023 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 447,15 TL x 16 gün = 7.154,40 TL

2024 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 666,75 TL x 14 gün = 9.334,50 TL

15/12/2023-14/1/2024 devresi için : 7.154,40 TL + 9.334,50 TL = 16.488,90 TL

15/1/2024 ila 14/12/2024 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı : 666,75 TL

Aylık kazanç tutarı : 20.002,50 TL

Kaynak: İsa KARAKAŞ