İstanbul ilinde beş farklı adreste şubemiz var. Şube çalışanlarının SGK işlemlerini tek merkezden bildirerek yönetebilir miyiz? Celal K.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27/2. fıkrasına göre aynı işverene ait farklı adreslerde kurulu bulunan işyerlerinde (şubelerinde) hizmet akdine tabi sigortalı istihdam edilecek olması halinde, düzenlenecek işyeri bildirgesine istinaden her bir şube için SGK nezdinde ayrı bir işyeri dosyası tescil edilmesi ve bu şubelerde çalışan sigortalıların SGK bildirimlerinin de şube adına açılacak işyeri dosyalarından ayrı ayrı yapılması gerekiyor.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27/10. fıkrasında yer alan, aynı işverenin aynı ilde ve aynı işkolu kodunda faaliyet gösteren işyerlerinin tek dosyada birleştirilmesine imkan sağlayan düzenleme 18 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazetede yapılan değişiklikle Yönetmelikten çıkartılmıştır.

Bu bakımdan aynı işverenin farklı adreslerde kurulu bulunan şubelerinde çalıştırdığı sigortalıları, şirketin merkez adresi üzerinden tescil edilmiş işyeri dosyasından bildirmesi doğru olmayacaktır.

Aksi halde bu durumun tespiti halinde, sigortalı istihdam edilen her bir şube adına sonradan düzenlenecek işyeri bildirgesinden dolayı idari para cezasına maruz kalınacaktır. Daha da ötesi, bu sigortalılardan dolayı 6111 ve 7103 gibi teşviklerden yararlanılmış olması halinde merkez dosyasından yapılan SGK bildirimleri nedeniyle yersiz yararlanılmış prim teşviklerinin faiziyle birlikte ödenmesi gündeme gelecektir.

Gerçekte çalıştığı işyeri yerine aynı işverenin farklı adreslerde kurulu bulunan işyerlerinden bildirildiği tespit edilen sigortalılara ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgeleri, işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerine idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağı noktasında, 2020/8 sayılı Genelgeye göre Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek-7 nci maddesi kapsamında irat kaydedilecek bir durum olmaması halinde, aylık prim ve hizmet belgelerine, işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerine idari para cezası uygulanmamaktadır.

HASTALIK VAKA TÜRÜNDEN 1 VEYA 2 GÜNLÜK RAPORLARDA ONAY ŞARTI YOKTUR

1 veya 2 gün istirahat raporu almış işçilerimize bu sürede çalışmasalar bile ücretlerini sözleşme gereği ödüyoruz. Ancak bu raporlar işveren onayına düşmediği için bazen aylık bildirgede çalışmamıştır kutucuğunu onaylamadığımız olabiliyor. Şimdiye kadar bir ceza gelmedi ama bundan sonra gelir mi bilemedik? Yağmur F.

Sigortalılara istirahatli oldukları süre zarfında geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için aranılan şartlardan biri de istirahatli oldukları süre zarfında çalışmamış olmalarıdır. Bu amaçla istirahatli sigortalılara rapor parası ödenmeden önce istirahatli oldukları süre zarfında çalışmadıklarına yönelik işverenlerinden rapor onayı beklenmektedir. Ancak hastalık vaka türünden 1 veya 2 günlük süre için alınan raporlara Sosyal Güvenlik Kurumunca geçici iş göremezlik ödeneği verilmediğinden, bu nitelikteki raporlar için onay şartı bulunmamaktadır.

Nitekim 2016/21 sayılı SGK Genelgesinde de “Hastalık vaka türünde sıra numarası “1” olup, 2 veya daha az gün süreli raporlar için ödenek ödenmeyecek ve çalışılmadığına dair bildirim aranmayacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Dolayısıyla, hastalık vaka türünde 1 veya 2 günlük raporlar için MUHSGK’da istirahatli olduğu süre içinde çalışmamıştır kutucuğu işaretlenmese bile idari para cezası uygulanması söz konusu değildir.

SİGORTALININ BAŞKA ŞUBEYE NAKLİ HALİNDE 27103 TEŞVİKİNDEN YARARLANILABİLİR Mİ?

25/6/2022 tarihinde işe aldığımız ve 27103 teşvikinden yararlandığımız sigortalıyı 24/7/2022 tarihinde diğer şubemize naklettik. Teşvikten yeni şubede yararlanmaya devam edebilir miyiz? Selma K.

Yeni işe alınan sigortalılardan dolayı 17103/27103 teşvikinden yararlanılabilmesi için öncelikle sigortalının işe alındığı aydan önceki üç aylık sürede isteğe bağlı sigortalılık hariç toplam 10 günden fazla 4/a, 4/b veya 4/c kapsamında sigortalı olmaması, Ek-6 veya Ek-9 (10 gün ve üzerinde) sigortalısı olmaması gerekiyor.

Bu bağlamda, bahse konu sigortalı her ne kadar 25/6/2022 tarihinde işe alınıp 24/7/2022 tarihinde diğer şubeye nakledilmiş olsa bile, nakledildiği işyerinde işe başladığı aydan önceki üç aylık süredeki (2022/Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki) toplam sigortalılık süresinin 10 gün veya altında olması halinde 17103/27103 teşvikinden kalan süre kadar daha yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Haliyle, üç aylık süresinin hesabında sigortalının yeni şubeye nakledildiği Temmuz ayındaki prim gün sayısı dikkate alınmadığından, 25/6/2022 ila 30/6/2022 tarihleri arasındaki 6 prim günü ile birlikte 2022/Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam prim gününün 10 gün veya altında olması ve 4447/ Geçici 19. Maddede yer alan diğer şartların sağlanmış olması halinde yeni işyerinde de 17103/27103 teşvikinden yararlanılması mümkün olacaktır.