14 Aralık 2023 perşembe                 Resmî Gazete                              Sayı : 32399

KURUL KARARI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından:

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU FON KURULU KARARI

Karar No: 2023/473                                                                  
Karar Tarihi: 07.12.2023

Fon Kumlu Başkanlığının 07.12.2023 tarihli yazılan ekinde gönderilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (Fon) 07.12.2023 tarihli ve 80249167-020.01-05 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda;

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 400 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarının, 2024 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 650 bin TL olarak belirlenmesine,

Bu düzenlemenin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 116’ncı maddesinin sekizinci fıkrası hükmü uyarınca Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

Editör: Hakan UYSAL