117 ülkeden 360 sendikanın katıldığı BWI kongresinde Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, BWI Yönetim Kurulu ve Dünya Konseyi asil üyelikleri ile 12 No’lu Ülke Grubu Başkanlığı’na seçildi.

İnşaat, yapı materyalleri, ağaç işleri, ormancılık ve bağlı sektörlerinde örgütlü 117 ülkeden 360 sendikayı temsil eden İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali (BWI) 5. Dünya Kongresi, İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirildi. Biz de bu kongreyi takip etme imkanı bulduk. Uluslararası İşçi Kongreleri çalışanlar cephesinden küresel sorunları ortaya koyması bakımından önemli platformlar oluyorlar. Bu kongrelerde ekonomik sistem tartışmalarından gelir adaletine kadar pek çok konu ülke temsilcilerinin katılımıyla tartışılıyor, çözüm önerileri konuşuluyor.

Ülkemizden de bu kongreye katılım gerçekleşti. BWI üyesi olan YOL - İŞ Sendikası bu kongrede etkin bir rol oynadı. Aynı zamanda BWI Avrupa Başkan Vekili de olan YOL-İŞ Genel Başkanı Ramazan Ağar burada yapılan seçimler ile BWI Yönetim Kurulu ve Dünya Konseyi asil üyelikleri ile Türkiye’nin İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta ve Yunanistan ile bir arada oluşturduğu 12 No’lu Ülke Grubu Başkanlığı’na seçildi.

Türkiye’den sadece YOL-İŞ değil aynı zamanda AĞAÇ-İş, ÇİMSE-İŞ, ORMAN-İŞ ve TARIM ORMAN-İŞ sendikaları da BWI üyesi sendikalarımız. BWI’nin, “İnsanlık, barış ve gezegen için sınırların ötesinde örgütlenme” teması çerçevesinde düzenlediği kongrede 746 delege hazır bulundu. 6 - 7 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşen kongrede iklim adaleti, cinsiyet eşitliği, demokrasi, sendikal haklar ve dijitalleşme öne çıkan müzakere başlıkları oldu. BWI üyesi sendikalar, kongreye sundukları önergeler ile ayrıca uluslararası finans kuruluşlarınca kredilendirilen projelere, küresel çimento sektörüne ve dünyanın pek çok yerinde devam eden çatışmalara dair görüş bildirdiler.

Güvenceli istihdam

YOL-İŞ tarafından kongreye sunulan “Sendikasızlaştırmaya Dönük Bir Emek Rejimi Olarak Taşeronlaşma” başlığını taşıyan önerge, BWI delegelerince oy birliği ile kabul edildi. Taşeronlaşmanın, işçi haklarının yok sayıldığı, örgütsüz ve sendikasız çalışmayı hedefleyen bir emek rejimi olduğuna dikkat çektiği önergesi ile YOL-İŞ, BWI ve üye sendikalarına adil, güvenceli ve örgütlü istihdam olanakları konusunda kampanyalar düzenleme ve aynı amaçla süre gelen kampanyalara verdikleri desteğe devam etmeleri çağrısını yineledi.

Ağar, YOL-İŞ önergesini takdim etmek üzere kürsü aldığı konuşmasında, “Gelin, kontrol ve denetimi değil, serbestleştirmeyi; kanun ve yönetmelikleri değil, kuralsızlaştırmayı; insanların yaşam hakkını değil, en yüksek karı öncelik sayan taşeronlaşmaya birlikte son verelim” diyerek, 2010 yılında Karayollarında başlattığı taşeronlaşma mücadelesini sınırların ötesine taşımış oldu. Kongreye sunulan taşeronlaşmaya karşı mücadele planı BWI Eylem Planı’nın parçalarından biri olacak.

Tam gaz devam ediyor

Ülkemizde kamu kesiminde taşeron çalışanların neredeyse tamamı kadrolarına kavuşmuştu. Gerek YOL - İŞ Sendikası’nın açtığı davaların kazanılması gerekse Türk - İş’in bu konudaki kararlı tutumu beraberinde önemli düzenlemeleri getirdi ve yaklaşık 1 milyona yakın kamu çalışanı taşeron işçiliğinden çıkarak devlette kamu işçisi olmaya hak kazandılar.  Bu çerçevede özellikle kamuda taşeron çalıştırma sistemi son buldu derken aradan geçen yaklaşık dört - beş senede tekrar taşeron işçilik sorunuyla karşılaşmaya başladık.

Özellikle karayollarında sayı olarak 15 binlere ulaşan taşeron bulunmakta. Belediyelerde, hastanelerde taşeron çalışanların sayısı tekrar hızla artıyor.

Taşeron çalışanları geçmişte olduğu gibi kadro haklarını talep etmeye başladılar. Bu konuda bu çalışanlardan her gün binlerce mesaj alıyoruz. Özellikle sosyal medyada seslerini yükselten bu işçiler bizlerden kadro konusunda yardım bekliyorlar. Umarız yakın bir zamanda bu çalışanlarımız için de yeni bir kadro çalışması yapılır ve bu sorun ortadan kalkar.

Milliyet | Cem KILIÇ