T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :  E-70660756-206.16.01-88759200  23.01.2024
Konu  :   Tebligat Pusulasında Değişiklik

GENEL YAZI

19.01.2024 tarihli ve E-70660756-206.16.01-88576228 sayılı Genel Yazı ile Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak tebligat işlemlerinde kullanılacak tebligat pusulasının değiştiği ve 01.02.2024 tarihinden itibaren yeni tebligat pusulasının kullanılacağı bildirilmiş idi.

Söz konusu tebligat pusulasının ölçüleri, yapılan değerlendirme neticesinde yeniden belirlenmiş olup 01.02.2024 tarihine kadar yeni tebligat pusulasının muhatapta ve idarede kalacak nüshaların her birinin ölçüleri 12,75x10 cm olacak şekilde yeterli sayıda bastırılması ve ildeki PTT başmüdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ
Sigorta Primleri Genel Müdür V.

-SGK_Sayfa_2

Editör: Hakan UYSAL