Tevsi Yatırım ise;
* Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine - teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve
* mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımlardır.

Tevsi Yatırım İndirimli Kurumlar Vergisine Konu Edilecek Kazanç = Ticari bilanço kârı X ( Gerçekleşen Tevsi Yatırım Tutarı / Dönem Sonu Aktifine Kayıtlı Amortisman Mevzuunu Oluşturan Tüm Sabit Kıymet Toplamı) şeklinde hesaplanır. Bu tutar Kurumlar Vergisi matrahını aşamaz.

Burada amortismana tabi sabit kıymetler açısından enflasyon düzeltmesinin dikkate alınması gerekir, ancak faydalı ömrünü tamamlamış, sabit kıymetler için enflasyon düzeltmesi ihtiyaridir. Bu nevi sabit kıymetler için enflasyon düzelmesi yapılmaması halinde yatırımdan elde edilen kazancın yüksek görünmesine diğer bir deyişle indirimli kurumlar vergisi uygulanacak matrahın tutar olarak büyümesine imkan sağlanır.

ERSAN KARACA

ERSAN KARACA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Linkedin paylaşımından Alıntı Yapılmıştır.