İhracat Desteklerinde yapılan değişiklik şu şekildedir:
 

PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

 • Değişiklik Sonrası

Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve şirket başına yıllık 4.000.000 TL'ye kadar desteklenir.
 

YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markaların yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 50.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

 • Değişiklik Sonrası

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markaların yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 750.000 TL'ye kadar desteklenir.
 

PAZARA GİRİŞ PROJESİ HAZIRLAMA DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

Rapor Satın Alma Desteği;

Şirketlerin yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %60 oranında  200.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

 • Değişiklik Sonrası

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 200.000 TL'ye kadar desteklenir.

Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenir.
 

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI  DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurtdışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım konaklama giderleri %70 oranında  ve faaliyet başına en fazla 5.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10  yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

 • Değişiklik Sonrası

Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurtdışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım konaklama giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 100.000 TL'ye kadar desteklenir.

Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilir.
 

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

1-)Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar  ın stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir. Fuar katılımında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

2-)Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde  145.000 TL'yi; sektörel nitelikli olması halinde 220.000 TL'yi Bakanlıkça belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 743.000 TL'yi geçemez.

3-)Yurt dışı fuara ilişkin  Bakanlıkça belirlenen desteğe esas tutar; metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %50'sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde %70'ini,  geçemez.

 • Değişiklik Sonrası

1-)Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımsının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.

2-)Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150.000 TL'yi; sektörel nitelikli olması halinde 250.000 TL'yi Bakanlıkça belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750.000 TL'yi geçemez.

3-)Yurt dışı fuara ilişkin  Bakanlıkça belirlenen desteğe esas tutar; metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin %50'sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde %70'ini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkeler düzenlenen fuara iştirak eden ve Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde iştigal eden yurt dışı fuar katılımcıları için %75'ini geçemez.
 

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri %50 oranında 77.000 TL'ye kadar desteklenir. Fuar katılımında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

 • Değişiklik Sonrası

Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri %50 oranında 80.000 TL'ye kadar desteklenir. Yurt içi fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde başlayan azami 3 fuar katılımı için destelenir.

Yurt içi fuar organizatörleri tanıtım projelerine Bakanlıkça verilecek ön uygunluğuna istinaden, tanıtım giderleri %50 oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışına gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1.500.000 TL'ye kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500.000 TL'ye kadar desteklenir. Yurt içi fuar organizatörleri aynı yurt içi fuar için azami 10 defa desteklenir.
 

YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

Şirketlerin yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına  kadar desteklenir.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve döviz endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderlerinin %50'sini aşamaz

 • Değişiklik Sonrası

Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 3.00.000 TL'ye kadar desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirketlerin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek üst limiti 7.500.000 TL'ye kadar desteklenir.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve döviz endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderlerinin %50'sini aşamaz
 

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

Küresel Tedarik Zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ ekipman/ donanım/ yazılım alımı; eğitim danışmanlık ve müşteri ziyaretleri ile sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri 3 yıl süresince %50 oranında ve şirket başına 1.000.000 ABD Dolarınakadar desteklenir.

 • Değişiklik Sonrası

Küresel Tedarik Zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ ekipman/ donanım/ yazılım alımı; eğitim danışmanlık ile sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve şirket başına 15.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

Bir şirketin 1 adet küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi desteklenir.

Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye' de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 4.000.000 TL'ye kadar desteklenir.
 

BİRİM KİRA DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

Şirketlerin Türkiye' de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri;

Üretici firmalar için Mağaza başına %50 oranında ve yıllık 120.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Üretici firmalar için Ofis/Depo/Showroom başına %50 oranında ve yıllık 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Ticari firmalar için Mağaza başına %40 oranında ve yıllık 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Ticari firmalar için Ofis/Depo/Showroom başına %40 oranında ve yıllık 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Değişiklik Sonrası

Şirketlerin Türkiye' de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her birim başına yıllık 2.000.000 TL'ye kadar %50 oranında desteklenir.
 

TANITIM DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

1-)Yurt dışı birimi bulunan şirketlerİ Türkiye’de üretilen ürünün, ihraç edilmek istendiği ülkede tanıtmaya yönelik gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri;%60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

2-)Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelere Türkiye' de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam  tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil için başvurulmuş olması koşuluyla %60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

3-)Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye' de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Değişiklik Sonrası

1-)Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye'de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; %50 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2.500.000 TL'ye kadar desteklenir.

2-)Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelere Türkiye' de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil için başvurulmuş olması koşuluyla %50 oranında ve yıllık en fazla 2.500.000 TL' ye kadar desteklenir.

3-)Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye' de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL'ye kadar desteklenir.
 

TASARIM ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, makine/ekipman/alet teçhizat/malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri 3 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Değişiklik Sonrası

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, makine/ekipman/alet teçhizat/malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri 3 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 5.000.000 TL'ye kadar desteklenir.
 

TASARIMCI ŞİRKET VE TASARIM OFİSİ DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;tanıtım harcamaları %50 oranında yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar,  yurtdışı birimlerin kurulum dekorasyon konsept mimari çalışmaları %50 oranında yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,  birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/ resim/ harç giderleri %50 oranında yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/ korunması giderleri %50 oranında yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar, istihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları, genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Değişiklik Sonrası

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanımaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/ korunması giderleri, yurt dışı birim kira temel kurulum dekorasyon konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/ resim/ harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 4 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 5.000.000 TL'ye kadar desteklenir.
 

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE TASARIM DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri, 5 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Değişiklik Sonrası

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri, 5 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL'ye kadar desteklenir.
 

EXİMBANK'IN UYGULADIĞI FAİZ ORANI İLE CIRR ARASINDAKİ FARKIN DESTEKLENMESİ VE EXİMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI TAZMİN DESTEĞİ

 • Değişiklik Öncesi

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurtiçi ve/veya yurtdışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dâhil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenir.

Bu Karar’a istinaden, Eximbank İhracat Kredi Sigortası Programları dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında % 60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20 milyon ABD Dolarına kadar olan kısmı desteklenir.

Eximbank İhracat Kredi Sigortası Programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 milyon ABD Dolarına kadar desteklenir.

 • Değişiklik Sonrası

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde ( yurt içi ve/yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dahil) Eximbank'ın uyguladığı faiz oranı CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderlerinin tamamı desteklenir.

Bu karara istinaden, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık olarak düzenlenen resürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyonunun takvim yılı bazında %60'ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20.000.000 TL'ye kadar olan kısmı desteklenir.

Bu karara kapsamında, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunmaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 TL'ye kadar desteklenir.
 

MARKA VE TURQUALITY DESTEĞİ

 • Değişiklik Sonrası

Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/ yenileme/ koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira/ temel/ kurulum/ konsept mimari çalışmalar ve franchise giderleri 4 yıl süresince %50 oranında desteklenir.

TURQUALITY destek programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira/ temel/ kurulum/ konsept mimari çalışmalar ve franchise giderleri  %50 oranında desteklenir.

TURQUALITY destek programı kapsamında alınan şirketlerin / markaların hedef pazara yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri, her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle desteklenir.

TURQUALITY destek programı kapsamına alınan şirketlerin/ markaların kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri ile istihdam giderleri, ilk 5 yıllık dönem için desteklenir.
 

ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ

Çok Kanallı Zincir Mağaza marka sahibi şirketlerin yurt dışı marka tescil/ yenileme/ koruma giderleri yıllık 750.000 TL, pazar araştırması çalışması ve raporları yıllık 2.000.000 TL, tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca yıllık 9.000.000 TL, birim kira giderleri birim başına 5 yıl/yıllık 2.000.000 TL, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri birim başına en fazla 2 yıl olmak üzere yıllık 2.000.000 TL'ye kadar %50 oranında ve toplamda yıllık en fazla 20.000.000 TL'ye kadar desteklenir.

Satın alınan yabancı çok kanallı mağazalar bu madde çerçevesinde desteklenmez.