BDDK’nin 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile bağımsız denetime tabi olan yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası (TL) karşılığının 15 milyon TL’nin (01.11.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN 10 MİLYON TL.) üzerinde olması halinde; bu Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu (01.11.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN %5) aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılması kısıtlanmıştır.

07.07.2022 tarih ve 10265 Sayılı BDDK Kararı ile bu kısıtlamanın kapsamı ve uygulaması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Şirketler TL kredi kullanımı sırasında Karar kapsamında belirlenen koşulları sağladıklarına ilişkin olarak BDDK Kararı ekinde yer alan “Beyan ve Taahhüt” bankaya vermektedir.

Banka tarafından beyan ve taahhüttün doğruluğunu teminen her 3 aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş günü akşamına kadar, bağımsız denetim şirketi veya yeminli mali müşavir tarafından hazırlanıp onaylanan belgelerin bankalara verilmesi gerekmektedir.

Bu belgelendirme konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketler için bu belgelendirmelerin ve değerlendirmelerin bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılması gerekmektedir.

Şirketler tarafından TL kredi kullanımı sırasında verilen beyan ve taahhütnamedeki şartları sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin belgelerin bankalara verilmemesi durumunda ilgili bankalar tarafından BDDK’ya bildirim yapılmaktadır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların TL kredi kullanımı kısıtlanmaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP, BEYAN VE TAAHHÜTNAME VEREREK TL KREDİ KULLANMIŞ BULUNAN ŞİRKETLERİN HERHANGİ BİR YAPTIRIMLA KARŞILAŞMAMASI İÇİN BDDK KARARI’NDA BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIKLARINA İLİŞKİN BELGELERİ 31.10.2022 TARİHİNE KADAR İLGİLİ BANKALARA TESLİM ETMELERİNİ ÖNEMLE HATIRLATIRIZ.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.