• Yönetim kurulu başkanı ve vekillerinin, yönetim kurulunun görev süresi ile uyumlu olarak seçilebileceği düzenleniyor. Bilindiği gibi anonim şirketlerin her yıl görev taksimine ilişkin yönetim kurulu kararı almaları ve bu kararın tescil ettirilmesi gerekiyordu. Değişiklikle birlikte, her yıl tekrar eden seçim yükümlülüğünü ortadan kaldırarak, yönetim kurulu başkanı ve vekilleri 3 yıllık bir süre için seçilebilecek.
  •  Yönetim kurulu, şirketin üst düzey yöneticileri dışındaki kişilerin atanması ve görevden alınması yetkilerini artık devredilebilecek. Bu kapsamda özellikle şube müdürlerinin atanmaları ve görevden alınmaları bakımından yönetim kurulu kararı alınmadan hareket edilmesi mümkün hale gelecek.
  • Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından toplantı talep edilmesi halinde, yönetim kurulu başkanına toplantıyı düzenleme yükümlülüğü getirilecek.
  • Bilindiği gibi 2024 yılından itibaren yeni kurulan anonim ve limited şirketler için minimum sermaye miktarları artırılmıştı. Söz konusu tutarlar anonim şirketler için 250.000 TL; limited şirketler için ise 50.000 TL olarak belirlenmişti. Mevcut kurulu şirketlere yeni sermaye düzenlemelerine uyması için 31/12/2026 tarihine kadar süre verilecek. Bu süre zarfında uyum sağlanamazsa, söz konusu şirketler doğrudan tasfiye sürecine girecek. Ticaret Bakanlığı’na gerektiğinde bu süreyi iki defa birer yıl uzatabilme yetkisi verilecek.

Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu aşağıda verilmiştir.

Tam Ekran Görüntülemek İçin Tıklayın...


 

Fatih Özdemir

Coordinator atYased İnternational İnvestors Association

Linkedin paylaşımından alıntı yapılmıştır