Sınav Türü

Sınav Tarihleri

Dosya Başvuru Tarihleri

Tekrar Başvuru Tarihleri

Açıklama

YMM Sınavı (l.Dönem)

4 - 13 Mart 2023

1 - 15 Şubat 2023

6 - 22 Şubat 2023

15.02.2023 tarihi itibari ile hizmet süresini tamamlamış olanlar başvuru yapabilecektir.

YMM Sınavı (2.Dönem)

22 - 31 Temmuz 2023

2 - 16 Mayıs 2023

15 - 30 Haziran 2023

16.05.2023 tarihi itibari ile hizmet süresini tamamlamış olanlar başvuru yapabilecektir.

YMM Sınavı (3.Dönem)

11 - 20 Kasım 2023

1 - 15 Eylül 2023

9 - 23 Ekim 2023

15.09.2023 tarihi itibari ile hizmet süresini tamamlamış olanlar başvuru yapabilecektir.

SMMM Sınavı (l.Dönem)

18 - 19 Mart 2023

1 - 15 Şubat 2023

10 - 24 Şubat 2023

15.02.2023 tarihi itibari ile staj süresini tamamlamış olanlar başvuru yapabilecektir.

SMMM Sınavı (2.Dönem)

8 - 9 Temmuz 2023

2 - 16 Mayıs 2023

1 - 15 Haziran 2023

16.05.2023 tarihi itibari ile staj süresini tamamlamış olanlar başvuru yapabilecektir.

SMMM Sınavı (3.Dönem)

25 - 26 Kasım 2023

1 - 15 Eylül 2023

20 Ekim - 3 Kasım 2023

15.09.2023 tarihi itibari ile staj süresini tamamlamış olanlar başvuru yapabilecektir.

Özel SMMM Sınavı (l.Dönem)

19 Mart 2023

10 - 24 Şubat 2023

Özel SMMM Sınavı (2.Dönem)

9 Temmuz 2023

1 - 15 Haziran 2023

Özel SMMM Sınavı (3. Dönem)

26 Kasım 2023

20 Ekim - 3 Kasım 2023

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi

19 Mart 2023

10 - 24 Şubat 2023

Staja Giriş Sınavı (l.Dönem)

11 Mart 2023

1 - 15 Şubat 2023

1 - 15 Şubat 2023

Staja Giriş Sınavı (2.Dönem)

22 Temmuz 2023

3 - 17 Nisan 2023

3 - 17 Nisan 2023

Staja Giriş Sınavı (3.Dönem)

14 Ekim 2023

1 - 15 Ağustos 2023

1 - 15 Ağustos 2023

NOTLAR

1.    Güncel gelişmelere göre TÜRMOB sınav takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve TÜRMOB tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

2.    C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi, SMMM ve YMM Sınavlarına ilk kez katılacak adaylar ile bu sınavlarda, sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya başarılı olamayanlardan, 6 aylık bekleme süresi sonunda yeniden sınava katılmak isteyenlerin yukarıda, ilk başvurular için belirlenen tarihler arasında "Yeni Sınav Dosyası" hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav Başvuruları, http://ssi.tesmer.org.tr adresinden yapılır. Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenir. Tekrar sınava katılacak adayların, http://ssi.tesmer.org.tr adresinden başvuru yapmaları yeterlidir.

3.       ÖzelSMMM Sınavı başvuruları http://mue.tesmer.org.tr adresinden yapılır.

4.    Staja Giriş Sınavı başvuruları, http://ssi.tesmer.org.tr adresinden yapılır. Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenir. Tekrar sınava katılacak adayların, http://ssi.tesmer.org.tr adresinden başvuru yapmaları yeterlidir