U-ETDS sistemi, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu (KTK) ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) ile Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, tehlikeli yük, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak takibi , değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı bir sistemdir.

U-ETDS KİMLERİ KAPSIYOR?

U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren,

1-Tarifeli/tarifesiz yolcu taşımacıları (A1, A2, B1, B2, D1 ve D2), 

2-Eşya taşımacılarını (K1, K3, C2 ve C3), 

3-Lojistik işletmecilerini (L1 ve L2), 

4-Kargo işletmecilerini (M1 ve M2), 

5-Nakliyat ambarlarını (N1 ve N2), 

6-Dağıtım işletmecilerini (P1 ve P2), 

7-Terminal işletmecilerini (T1 ve T2),

8-Tehlikeli madde taşımacılığı yapan K2 ve C1 yetki belgesi sahibi firmalar

kapsamaktadır.

U-ETDS BİLGİ GÖNDERİMİ NASIL YAPILIR?

 U-ETDS sistemine veri gönderimi iki yolla yapılabilmektedir. 

Bunlardan birincisi E-Devlet portalı (turkiye.gov.tr / kamu.turkiye.gov.tr) üzerinden taşımacılarımızın taşıma faaliyetlerine ilişkin verileri girmesi ve bu yolla U-ETDS sistemine veri iletmeleridir. Yetki belgesi sahiplerinin Bakanlığımıza bildirdikleri imzaya yetkili kişiler veya yazılı olarak müracaat etmek suretiyle operatör olarak yetkilendirilen kişiler E-Devlet portalına giriş yaparak, yetkili oldukları firma adına veri gönderme işlemini gerçekleştirebilmektedirler. 

Sisteme veri göndermenin ikinci yolu ise web servis denilen yöntemdir. Bu yöntem birinci yöntemden çok daha basit bir çözümdür. Bir çok firmanın taşımaları takip etmek amacıyla kullandığı bir program bulunmaktadır. Kullanılan programın Bakanlığımız U-Net Otomasyon sistemiyle veri alışverişini sağlamak suretiyle, firmalar kendi programlarına girmiş oldukları taşıma bilgilerini otomatik olarak (E-Devlete giriş yapmadan) U-ETDS sistemine iletmeleri mümkündür. Bu entegrasyon için, taşımacı firmalarımızın e-devletten ya da bölge müdürlüklerinden web servis yetkilendirmesi yapmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden birisiyle, taşımacılarımız U-ETDS sistemine taşıma bilgilerini, Yönetmelikte belirtilen saatten önce girmeleri gerekmektedir.


Yolcu

A. TARİFELİ YOLCU TAŞIMACILARI İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına B1 ve D1 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde;

1. Onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakasını,

2. Taşıtta görevli personel bilgilerini,

3. Taşıdıkları yolculara ilişkin;

a) Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, 

b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, 

c) Engelli olup olmadığı,

d) Adı, soyadı ve iletişim bilgisi, 

e) Koltuk numarasını

f) Taşıma ücreti,

4. Yetkili acente bilgilerini (düzenlenen bilet acente aracılığıyla düzenlenmişse); 

a) Acentenin adı, unvanı, adresi,

b) Yetki belgesi numarası

c) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

5. Bagaj Bilgileri (31.12.2019 tarihine kadar zorunlu değildir)

Seyahat başlayıncaya kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Ancak, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

B. TARİFESİZ YOLCU TAŞIMACILARI İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde tarifesiz yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları arızi, grup veya mekik taşımacılığı faaliyetinde;

1. Sefere göndereceği taşıtın plakasını,

2. Taşıtta görevli personel bilgilerini,

3. Taşıdıkları yolculara ilişkin;

a) Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, 

b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, 

c) Adı, soyadı, 

4. Yetki Belgesi Sahibi bilgilerini; 

a) Adı, unvanı, adresi,

b) Yetki belgesi numarası

c) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

5. Sefer Bilgilerinin;

a) Taşıma güzergahı, kalkış ve varış yeri,

b) Taşımanın yapılacağı gün/günler ve saat/saatler,

c) Taşınacak yolcu sayısı,

d) Taşıma ücreti, 

6. Bagaj Bilgileri (31.12.2019 tarihine kadar zorunlu değildir)

Seyahat başlamadan 1 saat öncesine kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Ancak, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerinin, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Eşya / Tehlikeli Madde Taşımacılığı

A. EŞYA TAŞIMACILARI İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına C2, C3, K1 ve K3 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları eşya taşımacılığı faaliyetinde;

1. Yükün gönderici bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Ad, Soyad / Unvan

2. Yükün alıcı bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Ad, Soyad / Unvan

3. Sefer bilgilerini;

a) Taşıma Tarihi,

b) Plaka

4. Diğer yük bilgileri;

a) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı,

b) Yükleme-Boşaltma Yeri, Tarihi ve Saati

5. Sürücü bilgilerini;

a) T.C. kimlik numarası

Hareket saatinden en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

* Taşıma ücretinin bildirilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

B. LOJİSTİK İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde lojistik işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına L1 ve L2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları lojistik işletmeciliği faaliyetinde;

1. Yükün gönderici bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Ad, Soyad / Unvan

2. Yükün alıcı bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Ad, Soyad / Unvan

3. Sefer bilgilerini;

a) Taşıma Tarihi,

b) Plaka

4. Diğer yük bilgileri;

a) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı,

b) Yükleme-Boşaltma Yeri, Tarihi ve Saati

5. Sürücü bilgilerini;

a) T.C. kimlik numarası

Hareket saatinden en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

* Taşıma ücretinin bildirilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

C. NAKLİYAT AMBARCILARI İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına N1 ve N2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları nakliyat ambarı işletmeciliği faaliyetinde;

1. Yükün gönderici bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Ad, Soyad / Unvan

2. Yükün alıcı bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Ad, Soyad / Unvan

3. Sefer bilgilerini;

a) Taşıma Tarihi,

b) Plaka

4. Diğer yük bilgileri;

a) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı,

b) Yükleme-Boşaltma Yeri, Tarihi ve Saati

5. Sürücü bilgilerini;

a) T.C. kimlik numarası

Hareket saatinden en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

* Taşıma ücretinin bildirilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

D. TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILARI İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere adlarına C1, C2, K1, K2, L1, L2, N1 ve N2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları faaliyetlerde;

1. Yükün gönderici bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Ad, Soyad / Unvan

2. Yükün alıcı bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Ad, Soyad / Unvan

3. Sefer bilgilerini;

a) Taşıma Tarihi,

b) Plaka

4. Diğer yük bilgileri;

a) Taşınan eşyanın cinsi ve ağırlığı,

b) Yükleme-Boşaltma Yeri, Tarihi ve Saati

5. Sürücü bilgilerini;

a) T.C. kimlik numarası

6. Taşınan tehlikeli maddeye ilişkin bilgiler;

a) UN kodu,

b) Taşınan ürünün teknik adı,

c) Muafiyet türü,

d) Taşıma şekli

Hareket başlayıncaya kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

* Taşıma ücretinin bildirilme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Terminal İşletmeciliği

TERMİNAL İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde terminal işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına T1 ve T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları terminal işletmeciliği faaliyetinde;

1. Terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin;

a) Taşıt plakaları,

b) Taşıtların giriş/çıkış saatlerini,

Taşıtın/taşıtların terminale giriş/çıkış yaptığı saatten en geç 24 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Kargo

A. KARGO İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde kargo işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına M1 ve M2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları kargo işletmeciliği faaliyetinde;

1. Kargonun gönderici bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,

c) Ad, Soyad / Unvan,

d) Adres,

2. Kargonun alıcı bilgilerini;

e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,

g) Ad, Soyad / Unvan,

h) Adres,

3. İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;

i) Taşıma İrsaliye No,

j) Taşıma İrsaliye Tarihi,

k) Taşıma Tarihi,

l) Plaka,

4. Diğer Kargo bilgileri;

m) Kargonun cinsi ve ağırlığı

Kargonun kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

A. DAĞITIM İŞLETMECİLERİ İÇİN U-ETDS?

KTK ve KTY çerçevesinde dağıtım işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere adlarına P1 ve P2 yetki belgesi düzenlenen firmaların, yapacakları dağıtım işletmeciliği faaliyetinde;

1. Gönderinin gönderici bilgilerini;

a) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

b) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,

c) Ad, Soyad / Unvan,

d) Adres,

2. Gönderinin alıcı bilgilerini;

e) Vergi kimlik numarasının (gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası),

f) Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,

g) Ad, Soyad / Unvan,

h) Adres,

3. İrsaliye ve fatura/e-fatura bilgilerini;

i) Taşıma İrsaliye No,

j) Taşıma İrsaliye Tarihi,

k) Taşıma Tarihi,

l) Plaka,

4. Diğer Gönderi bilgileri;

m) Gönderinin cinsi ve ağırlığı

Gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 1 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.

Giriş işlemi, E devletden yapıp Ulaştırma Bakanlığının sitesinden Yük bildirimi girişinde bulunulacak, her yüklenilen nakliye için ayrı ayrı bildirim de yapılacak.

E-devlet üzerinden veri göndermek isterseniz tıklayınız.

Yönetmelik ile ilgili sorularınız için tıklayınız.

Not, Bu konuda kurulmuş danışmanlık firmaları olabilir, Onların ne olduğunu bilmiyoruz. Bakanlığı arayarak soruları iletmeniz en iyisi.Bakanlığın sitesi https://uetds.uab.gov.tr/

Bakanlığın 444 24 07 numaralı telefonundan bilgi alabilirsiniz

Kaynak, https://uetds.uab.gov.tr/

Editör: Hakan UYSAL