Ustalık Telafi Programı Teşviği Ve Sağlanan Destek Nedir?

UTP teşviki, işgücünde ara eleman ihtiyacını karşılamak ve ustalık belgesi sahibi personel sayısını artırmak için, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda uygulanan bir teşviktir.

UTP teşviki kapsamında, programa katılan işverene, 2023 yılı için personel başına aylık net asgari ücretin yarısı kadar (4.250 TL) destek verilmektedir. 27 hafta boyunca bu kapsamda kişi başı toplam 28.688 TL ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme nakit olarak işverenin hesabına yatırılmaktadır.

UTP teşvikine başvurmak için işverende hangi şartlar aranıyor

Programa başvurmak için işverenin, ekte yer alan 33 ana sektör ve 183 alt sektörden birisinde faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. Bunun yanında işyerinde en az bir usta eğitici belgesi sahibi personel bulunması yeterlidir. Bunun dışında başka bir şart aranmamaktadır. İşyerinizin UTP kapsamında olup olmadığını www.tesviksorgula.com adresinden sorgulayabilirsiniz.

UTP kapsamında verilen destek, hem işyerinde programa katılan mevcut çalışanlar hem de yeni alınacak personel için verilebilmektedir. Personelde aranan tek şart, en az lise mezunu olmasıdır.

UTP teşviki kapsamında sigorta primi desteği

İşyerinde mevcut çalışanlardan UTP kapsamına alınanlara sigorta primi desteği verilmemekte, sadece ücret desteği verilmektedir. Bunların primlerini yine işveren karşılayacaktır. Fakat dışarıdan UTP kapsamında kaydedilen adayların 27 hafta boyunca iş kazası ve meslek hastalığı primleri MEB tarafından karşılanmakta, bunlar için işveren prim ödememektedir. Yani dışarıdan programa giren adayların hem primi hem de ücret desteği MEB tarafından sağlanmaktadır.

UTP teşvikinde istihdam taahhüdü

Hayır, UTP teşviki uygulamasında işverenden herhangi bir istihdam taahhüdü veya ortalama sigortalı sayısı şartı istenmemektedir.

UTP sonrasında verilen belge, mesleki yeterlilik belgesi yerine geçer mi?

Evet, UTP tamamlandıktan sonra verilen ustalık belgesi, aynı zamanda mesleki yeterlilik belgesi yerine geçmektedir. Ayrıca mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi beş yıl iken, ustalık belgesinde süre sınırı yoktur. 

UTP için personelin işyeri dışında eğitim görmesi gerekiyor mu?

Hayır, UTP kapsamında 27 haftalık eğitim sürecinin tamamı işyerinde çalışarak tamamlanmaktadır. Personelin işyeri haricinde eğitime katılması gerekmemektedir. 

Nereye başvurmak gerekiyor

UTP için işyerinize en yakın Mesleki Eğitim Merkezine (MESEM) başvurmanız ve bir protokol imzalamanız yeterlidir. Bundan sonraki süreç tamamen online olarak yürütülmektedir. 

Olay | Fatih ACAR