Düzenlemeye göre gider pusulası sadece vergiden muaf esnaftan alınan mal ve hizmetler için değil, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu bulunmayan, örneğin bir gerçek kişinin ticari işletmelere sattığı kişisel varlığı için de düzenlenecektir.

Ancak, bazı işlemlerde düzenlenen belgeler gider pusulası yerine geçtiğinden, bu tür işlemlerde ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Örneğin vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noterden yapılan araç satış sözleşmesi ile satın alınan taşıtlar için ödemenin banka, ödeme kuruluşu ve PTT aracılığıyla yapılması halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) gider pusulası yerine kabul edilecek ve bu hallerde mükellefler tarafından ayrıca gider pusulası düzenlenmeyecektir.

Ancak, bazı işlemlerde düzenlenen belgeler gider pusulası yerine geçtiğinden, bu tür işlemlerde ayrıca gider pusulası düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Örneğin vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noterden yapılan araç satış sözleşmesi ile satın alınan taşıtlar için ödemenin banka, ödeme kuruluşu ve PTT aracılığıyla yapılması halinde, bu kurumlarca düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) gider pusulası yerine kabul edilecek ve bu hallerde mükellefler tarafından ayrıca gider pusulası düzenlenmeyecektir.

Alper KAYA YMM

Murat ÇAVDAR YMM

METASENTEZ YMM