Vergi konularında çoğu zaman dava dosyasının hazırlanması ve sürecin yönetilmesinde, biz avukatlar pek hoşlanmasak ta  tek bir el, tek bir göz yeterli olmaz.

Dava değeri büyüdükçe destek, ortak yönetim bir ihtiyaç olmaktan çıkar bir zorunluluk haline gelir. Hiçbir şeye hizmet etmezse yapılanların tam ve eksiksiz olduğu hususu bir başka odak tarafından teyit edilmiş olur ki bu durum aslında davanın esas sorumlusu avukatı rahatlatmalıdır.

Ameliyat gerektiği teşhisi konulduğunda, çoğu zaman, eldeki tüm tahlil ve dokümanlarla, birden fazla doktora gidip izlenecek yol konusunda emin olmaya çalışıyorsanız, büyük davalarda da bu tür davranışlar normal. Hatta inşaatlarda nasıl kontrol mühendisliği kavramı varsa, uyuşmazlık süreçlerinde de “kontrol avukatlığı” pek ala olabilir.

Kontrol eden, gözden geçiren o alanın uzmanı olan avukat, yapılan iş ve işlemler konusunda kullanılabilecek tüm argümanların kullanılıp kullanılmadığı, kullanılabilecek ilave bir argüman olup olmadığı, strateji ve izlenecek yol konularında değerlendirmeler yapıp önerilerde bulunabilir.

Destek alınabilecek alanlar

 1-İnceleme raporu veya dava dosyasının gözden geçirilerek rapor halinde görüş ve öneriler alınabilir.

2-Kullanılabilecek  ilave argümanların belirlenmesi.

3-Dosyaya sunulabilecek  ilave yazılı uzman/akademisyen görüşü, belge önerisi.

4-YMM raporu gerektiren hususlar varsa bu konularda özel amaçlı raporlar oluşturulması ve sunulması yararlı olur.

5-Bazen Türkiye’deki kurumlardan veya bir başka ülke  resmi dairesinden  veya kurumundan belge, açıklama istenip dosyaya sunulabilir. Dosyaya sunulacak yabancı belgelerin  apostilli  olmasına dikkat edilir.

6-Konuya ilişkin gazete yazıları, makaleler, kitap vb. çalışmalar dosyaya sunulabilir.

7-Danıştay Dairesinin bu konudaki tüm kararlarının tarihsel süreçteki gelişiminin araştırılması.

8-Kararlar istikrar kazanmış, dava sorunsuz görünüyorsa farklı, sorunlu görünüyorsa ne gibi ilave çalışmalar yapılması gerektiğinin tespiti.

9-Kararlarda dayanılan gerekçeler dilekçelerde işlenmiş mi?

10-İdarenin argümanlarının hepsine gerektiği ölçüde cevap verilmiş mi?

11-Danıştayda duruşma yapılması bir ihtiyaç veya yarar sağlayacaksa, duruşma talebinin, dosyanın bu çerçevede ilave başvurularla güçlendirilmesi.

12-Duruşmada hangi argümanlar, hangi sırayla, hangi vurguyla seslendirilmeli, kimler hazır bulunmalı, ilave belge sunumu vb. konuların planlanması.

13-Konuya ilişkin oda, birlik, dernek vb. yarı   kamu niteliğindeki kurumların görüş ve değerlendirmeleri önem arz edebilir.

Dünya | Zeki GÜNDÜZ