Vergilerdeki artışlar peş peşe gelmeye başladı. Adına zam yağmuru mu dersiniz yoksa sağanak mı dersiniz artık yazıyı okuduktan sonra siz karar verin.

Öncelikle yazımıza 5 Temmuz Çarşamba günü TBMM’ne sevk edilen yasa tasarısı ile başlayalım.

Ülkemizde 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinin yarattığı hasarın yaralarını sarabilmek için ekonomik ve sosyal yaşam üzerindekileri etkilerinin azaltılması amacıyla vergi artışlarını içeren bir yasa teklifi meclise sunuldu.

Bu yasa teklifiyle, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanmasını teminen bir defaya mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi alınması, kurumlar vergisi oranlarının artırılması ve bazı istisnaların kaldırılması amaçlanmaktadır.

I- Tasarıda Neler Var?

1- Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi,

Bu Kanun Teklifi ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan;

Otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler, minibüs, panel van, otobüs, kamyonet gibi motorlu kara taşıtları ile uçak ve helikopterlerden,

Kanunun yayımlanacağı tarihte kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınması öngörülmektedir.

Depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmektedir.

2- Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların Satışına Uygulanan İstisnaların Kaldırılması,

Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca; kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca da, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler katma değer vergisinden istisnadır.

a) Kurumlar Vergisinde Öngörülen Düzenleme,

Bu tasarı ile kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerine yönelik istisna uygulaması kaldırılmaktadır.

Yine bu Kanun Teklifi ile söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren satışlarında, %50 istisna oranının %25 olarak uygulanması öngörülmektedir

Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında; taşınmazlar, iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmeleri belirli şartlar dahilinde kısmi bölünme işlemine konu edilebilmekteydi. Bu Kanun Teklifi ile taşınmazlar, kısmi bölünme kapsamından çıkarılmaktadır.

b) KDV de Öngörülen Düzenleme,

Aynı Kanun Teklifi ile kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası da kaldırılmaktadır.

Bu düzenlemeye ilaveten, yine bu Kanun Teklifi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnasının geçerli olması amaçlanmaktadır.

3- Kurumlar Vergisi Oranının %25’e Çıkarılması ve İhracattan Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi Oranının 5 Puan İndirimli Uygulanması,

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemleri kurum kazançlarına uygulanmak üzere Kurumlar vergisi oranı %20,   bankalar ve finans kuruluşlarının kazançları üzerinden %25 oranında kurumlar vergisi alınmaktaydı.

Bu Kanun Teklifi ile kurumlar vergisi oranı %25 olarak belirlenmekte olup, söz konusu oran bankalar ve finans kuruluşları için %30 şeklinde uygulanması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, ihracat yapan kurumların sadece ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının, 5 puan indirimli olarak uygulanması sağlanmaktadır.

Bu düzenleme 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilecek beyannamelerde uygulanacağından, 2023 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi oranı, yılın ortası geçtikten sonra artırılarak, bütün işletmelerin vergi ve maliyet planlaması alt üst olmuştur.

II- KDV Oranları Artırıldı,

Vergiye yapılan zamlar yukarıda yazdıklarımla bitse iyi. Bir de KDV oranları ve harçlarda yapılan artışlar var. Artışlar var diyorum bu tasarı değil, 7 Temmuz Cuma günü Resmi Gazetede yayımlanan Karar ile Genel KDV oranında ve İndirimli olarak uygulanan KDV oranında artışa gidildi.

Yayımlanan Karar ile genel KDV oranı %18’den %20’ye; %8 olan indirimli KDV oranı ise %10’a yükseltildi. Bazı temel gıda maddelerine uygulanan %1 indirimli KDV oranın da ise değişiklik yapılmadı.

Diğer taraftan; sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete malları için KDV oranı %8’den %20’ye yükseltilmiştir.

III- Maktu Harç Tutarları Artırıldı,

7 Temmuz Cuma günü Resmi Gazetede yayımlanan Karar ile Harçlar Kanununda yer alan ve 2023 yılında uygulanan tüm maktu harç tutarları (sürücü belgeleri hariç) %50 oranında artırılmıştır.

Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harç tutarı 6.091,30 TL’den 20.000 TL’ye artırılmıştır.

Yani anlayacağınız üzere gerek vergi oranlarının artırılması ile maliyetlerin artması sonucu fiyat artışları ve gerekse KDV oranlarının artırılması ile doğrudan tüketiciyi etkileyerek neredeyse iğneden ipliğe her ürüne zam gelmektedir. Bu artışlarında enflasyonu körüklemesi kaçınılmazdır.

Erol ÇEMBER       
Yeminli Mali Müşavir