30.06.2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların, Türk lirasına çevrilmesi ve vadeli kur korumalı mevduat hesabı açılması halinde vade sonunda elde edecekleri faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesine imkan tanınmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.