4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca 20.08.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince;

-Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin sermaye ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri içeren, doğrudan yabancı yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde yer alan (E-TUYS) formundaki alanları elektronik ortamda her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar doldurularak kaydedilmesi,

-Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri içeren, doğrudan yabancı yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde yer alan (E-TUYS) formundaki alanları elektronik ortamda yabancı ortakların sermaye hesabına yaptıkları ödemeyi takip eden bir ay içinde doldurularak kaydedilmesi,

-Mevcut yerli veya yabancı ortakların sermaye artışı yolu ile ya da kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri içeren, Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde yer alan (E-TUYS) formundaki alanları elektronik ortamda her hisse devrinin gerçekleşmesini izleyen en geç 1 ay içinde doldurularak  Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ ne bildirilmesi gerekmektedir.

-İrtibat bürolarının geçmiş yıl faaliyetlerini içeren bilgilerin, İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu (Ek-4) ile Ticaret Bakanlığı’ na bildirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu form, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.