Bu muafiyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma izni almaksızın çalışma ve ikamet hakkı veren muafiyeti ifade eder. Bakanlıkça düzenlenen çalışma izni muafiyeti, geçerli olduğu sürece, ikamet izni yerine geçer. Bununla birlikte, çalışma izni muafiyetiyle geçirilen süreler, kanuni çalışma izni veya ikamet izni sürelerinin hesabında dikkate alınmaz. Öte yandan, çalışma izni muafiyetinin herhangi bir nedenle geçersiz hale gelmesi halinde buna bağlı olan ikamet hakkı sona erer.

Nasıl başvuruluyor?

İlgili yönetmelik gereğince çalışma izni muafiyeti başvuruları yabancı tarafından; yurt içinde sistem üzerinden Bakanlığa, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine yapılması gerekiyor. Türk dış temsilciliğine yapılan başvurular neticesinde verilen referans numarası ile sistem üzerinden başvuru iletilmelidir.

Elektronik sistem var

Bakanlık, Çalışma İzni Muafiyeti Sistemi’ni 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla elektronik ortamda uygulamaya açtı. Başvurular https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. Yabancı; Türkiye içerisinde bulunuyorsa, kendisine tahsis edilen 99 ile başlayan Yabancı Kimlik Numarası varsa E-devlet üzerinden, yoksa pasaport bilgileriyle sisteme giriş yapabiliyor. Türkiye dışında bulunuyorsa, bulunduğu ülkenin Türk dış temsilciliğine başvuru yaparak referans numarası alması gerekiyor. Verilen referans numarasıyla sisteme giriş yapabiliyor.

İşte değerlendirme esasları

Çalışma izni muafiyeti başvurusu değerlendirilirken, ilgili yabancının çalışma izni muafiyeti kapsamında olup olmadığı, ilgili mevzuatta belirlenen çalışma izni muafiyeti süreleri ile yüklenen belgelerin kontrolüne ilişkin hususlar dikkate alınıyor. Başvuruya dair bilgi ve belgelerin tam olması ve yabancının muafiyet kapsamında olduğunun tespit edilmesi kaydıyla başvuru sonuçlandırılıyor. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde ilgili mercilerin görüşleri de alınabiliyor. Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi düzenleniyor. Sürenin 3 ay veya daha fazla olması harç bedeli ile değerli kâğıt bedeli ödeniyor. 3 aydan kısa düzenlenmesi halinde ise harç bedeli alınmıyor. Başvuru sahibinin belge düzenlenmesini talep etmesi halinde sadece değerli kâğıt bedelinin ödenmesi yeterli oluyor.

Çalışma izni muafiyeti başvurusu olumlu değerlendirilen yabancının kayıtlı e-posta adresine bir bildirim gönderiliyor. Gönderilen e-postada belirtilen tutarların en geç 30 gün içinde ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde başvuru olumsuz sonuçlandırılıyor. Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait İnteraktif Vergi Dairesinden kredi kartıyla doğrudan yapılabiliyor ya da Türkiye içerisinde anlaşmalı bankalar üzerinden de ödemenin yapılması mümkün.