Yeminli mali müşavirin aynı anda avukatlık yapıp yapamayacağı hususu yargıya intikal etmiştir. Yargı organı YMM’lik ile avukatlığın aynı anda yapılabilir bir faaliyet olup olmadığı, birbirleriyle bağdaşır işler kapsamına girip girmediği yönünde konuyu incelemiştir. Konuya ilişkin nihai yargı kararı YMM’lik ile avukatlığın aynı anda yapılamayacağı yönünde olmuştur.

Not: Yargı kararı Ankara YMM odasının sitesinden alınmıştır. 

Tam Ekran Görüntülemek İçin Tıklayın...