Asgari ücretin ne kadar olacağı günlerdir herkesi meşgul etmekteydi. Ancak bugün aylık net 11.402 TL olarak açıklandı. Bu yeni tutar şu an uygulanan aylık net asgari ücrete (8.506,80 TL’ye) göre yüzde 34,03, Aralık 2022’deki tutara (5.500 TL) göre ise yüzde 107,29 oranında arttı

Yeni asgari ücretin sosyal ve ekonomik yansımasını ayrı bir yazıda değerlendireceğim ama şimdilik bu yeni tutarın neleri etkilediğini ifade etmeye çalışayım.

İşverene maliyeti

Brüt asgari ücret 13.414,50 TL, günlük brüt asgari ücret 447,15 TL, SGK işveren payı 2.079,25, işveren işsizlik sigortası payı 268,29 TL ve toplamda maliyeti ise 15.762,04 TL oldu. Ancak küçük işletmelerde asgari ücret desteği günlük 13,3 TL idi. Bu tutar da basına aylık yansıdığı için 400 TL olarak servis edildi. Bu tutar da günlük 13,3 TL’den 16,6 TL’ye yani düz hesap aylık 400 TL’den 500 TL’ye çıkarıldı.

Aşağıdaki tabloda işverene maliyet toplu olarak gösterilmiştir.

İşçi açısından

Asgari ücret alanların 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ellerine aylık net 11.402,32 TL geçecek. Brüt asgari ücret ise 13.414,50 TL olarak açıklandı bu tutardan yüzde 14 SGK işçi payı, yüzde 1 işsizlik sigortası işçi payı düşüldükten sonra net 11.402,32 TL asgari ücret alınacaktır.

Asgari ücretten fazla ücret alanlar açısından

25 Aralık 2021’de yayımlanan 7349 sayılı Yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 18’inci fıkrasına asgari ücrete kadar olan ücret istisnası hükmü eklendi ve bu hüküm 1 Ocak 2022’de hayatımıza girdi. Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesine eklenen bu hüküm nedeniyle asgari ücrete kadar olan ücretler gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edildi.

Buna göre asgari ücretten fazla ücret geliri alan kişiler önce basında sıklıkla duyduğumuz vergi dilimine tabi olmakta sonra asgari ücret de tabi tutularak aradaki fark vergi dairesine yatırılmaktadır. Yeni asgari ücret artırıldığından dolayı istisnaya tabi ücret de arttığından Hazinenin gelir vergisi kaybı olacak.

Diğer haklara etkisi açısından

Asgari ücret artışı ile birlikte işsizlik taban aylıktan tavan aylığına kadar, GSS priminden tedavi durumunda alınan ücretlere kadar değişiklik oldu. Aşağıdaki tabloda bu değişiklikler görülmektedir.

T24 | Murat BATI