Bu yazımızda bu konuyu özetlemeye çalışacağım.
Ülkemiz hukuk sisteminde sosyal güvenlik imkânlarından yararlanamayanlar için getirilmiş bazı sosyal yardım uygulamaları var. Böylece çalışamayan, geliri olmayan, emekli olamayan kişilere Devlet tarafından maddi yardımda bulunulmakta. İşte 65 yaş aylığı da bu sosyal yardımlardan birisi.

HERHANGİ BİR YERDE ÇALIŞMAMALI

65 yaş aylığı bağlanabilmesi için üç tane temel koşul var. Bunlar;
• SGK’dan her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık alınmaması,
• Zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışılmaması,
• Nafaka bağlanmamış olması.
İşte bu üç şartı yerine getirenlerden ayrıca her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına 65 yaş aylığı bağlanması mümkün.
Ayrıca, malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlara da 65 yaş aylığı bağlanması mümkün değil.

AYLIK İÇİN NEREYE BAŞVURULMALI?

65 yaş aylığı almak isteyenler, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuruda bulunmalı.
Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir.
Hemen belirtelim ki başvuruda bulunan kişilerden gelir durumlarının tespiti için herhangi bir belge istenmiyor. Aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanıyor ve başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren de 65 yaş aylığı ödenmeye başlanıyor.

YERSİZ AYLIK ALANLAR DİKKAT!

65 yaş aylığı bağlandıktan sonra aylıkların kesilmesini gerektiren bir durum olmuşsa bu durumların üç ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirmesi gerekli.
Bildirim yapmadan yersiz aylık alanlardan ödenmiş olan aylıklar kanuni faiziyle birlikte geri alınıyor. Bu sebeple 65 yaş aylığı alanların, emekli olmaları, bir yerde sigortalı olarak çalışmaya başlamaları, nafaka almaya başlamaları, gelirlerinin artması durumunda hemen bildirimde bulunması gerekli.

65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN ALINIR?

Bağlanan aylık için ilk ödeme, Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise herhangi bir PTT şubeleri aracılıyla yapılıyor. 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor.
Ayrıca 65 yaş aylığı alanlar SGK tarafından genel sağlık sigortalısı olarak tescil ediliyor ve sağlık hizmetlerinden de yararlanmaya hak kazanıyorlar.