Şirketlerin finansal raporlama ve denetim sistemine yeni bir anlayış ve çağdaş bir yaklaşım getiren ve ülkemizdeki kamu gözetimi sisteminin çatısını oluşturan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) öngörülen finansal raporlama ve bağımsız denetim sistemini hayata geçirmek amacıyla, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) kuruluşundan bugüne ülkemizde “yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmak” vizyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Finansal raporlama sistemi; yüksek kaliteli standartlar ve sağlıklı düzenleyici çerçeveler ile desteklendiğinde ekonomik kalkınmanın anahtarı olmaktadır. Uluslararası finansal raporlama standartlarıyla uyumlu finansal raporlama çerçevelerine göre hazırlanan finansal tablolar, işletmenin durumunu gerçeğe uygun bir şekilde ortaya koyarak finansal tablo kullanıcılarının doğru kararlar vermelerine olanak sağlamaktadır.

Finansal tabloların tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı ise işletmeden bağımsız üçüncü bir tarafça yürütülen bağımsız denetimle güvence altına alınmaktadır.

Bağımsız denetim sonucunda hazırlanan bağımsız denetim raporuyla, geçerli finan-sal raporlama çerçevesine uygun olarak finansal tabloların tüm önemli yönleriyle doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlayıp sağlamadığı hakkında bir güvence verilerek kullanıcıların güven seviyesi artırılmış olur.
Bu yayın, ülkemizdeki şirketlerin bakış açısından finansal raporlama ve bağımsız denetimle ilgili olarak en sık sorulan sorulara cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Bu çerçevede hazırlanmış olan çalışmamızın tüm şirketler ve paydaşlarımıza yardımcı olmasını ümit ediyoruz.

Tamamı İçin Tıklayınız