Tarih: 24/05/2024

Sayı: 2024-39 

    DUYURU

KONU: 2023 Dönemi Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporunun Yayımlanması

Denetim kuruluşları ve denetçiler Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY’nin) ilgili hükümleri uyarınca, düzenledikleri denetim sözleşmesi ve denetim raporlarını (BDY m.34/1-b), mesleki sorumluluk sigortası poliçelerini (BDY m.34/1-ç), son takvim yılına ait gelirlerini (BDY m.34/1-d) ve son takvim yılına ait şeffaflık raporlarını (BDY m.36/1) Kurumumuza bildirmek zorunda olup söz konusu bildirimler BDY’nin 47’nci maddesi uyarınca Kurumumuz Sözleşme Bilgi Giriş Sistemi (SBG) üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

Denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza yapılan bu bildirimler düzenli olarak uzaktan gözetim faaliyetine tabi tutulmaktadır. Kurumumuz tarafından yapılan uzaktan gözetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan bu rapor, “2023 Dönemi Gözetim Faaliyetleri” uyarınca gözetim kapsamına alınan bildirimler üzerinde yapılan kontrollerin sonuçlarını içermektedir.

Bu kapsamda raporda ilk olarak, paydaşlarımıza rehberlik sağlaması amacıyla, uzaktan gözetim faaliyetleri çerçevesinde her bir bildirim türüne esas gözetim konuları anlatılmış, gözetim faaliyetlerine ve gözetimlerde yaygın olarak karşılaşılan hususlara ilişkin Kurumumuzca yayımlanan duyurulara ve Kurulumuzun konuyla ilgili kararlarına yönlendirmeler yapılmıştır.

Raporun sonraki bölümlerinde ise “2023 Dönemi Gözetim Faaliyetleri” çerçevesinde tespit edilen bulgulara yönelik detay bilgiler verilmiş ve uzaktan gözetim faaliyetleri kapsamında yıllar itibariyle kontrol edilen bildirim ve tespit edilen bulgu sayılarına ilişkin toplu bir gösterim yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2023 Dönemi Gözetim Faaliyetleri Sonuç Raporuna ulaşmak için tıklayınız.


İletişim

Ayrıntılı bilgi için [email protected] e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

pdf Duyuru için tıklayınız.

Editör: Hakan UYSAL