14/9/2022 tarihli ve 6036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararıyla 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararında yapılan değişiklik ile; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen Darphane sertifikalarından elde edilecek kazançlara uygulanacak tevkifat oranları %0 olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı kararına ulaşmak için tıklayınız.

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

TARİH

14/9/2022

SAYISI

6036

MEVZUAT TÜRÜ

Cumhurbaşkanı Kararı

RESMİ GAZETE NO

31954

YAYIMLANMA TARİHİ

15/9/2022

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Yayımı tarihinde

AÇIKLAMA

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranı belirleme yetkisi çerçevesinde, 14/9/2022 tarihli ve 6036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile söz konusu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine ve (ç) bendine “Darphane sertifikaları” ibaresi eklenerek, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen Darphane sertifikalarından elde edilecek kazançlara uygulanacak tevkifat oranları %0 olarak belirlenmiştir.