29 Aralık 2023 CUMA                            Resmî Gazete                              Sayı : 32414

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8012

1- 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere 2024 yılında, mezkûr Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 26/1/2024, diğer yarısının 5/4/2024 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2024 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23/12/2024 tarihinde ödenmesine,

6772 sayıh Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Aralık 2023

Recep Tayyip
ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Editör: Hakan UYSAL