Ar-Ge Ve Tasarım İndirimi İle Teknokent Kazanç

İstisnasından Yararlananların Fon Ayırma Ve Yatırım Yapma ile İlgili Değişiklikler

ÖZET

16.12.2023 tarih ve 32401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7953 sayılı CK ile;

- Pasifte geçici bir hesaba aktarım yükümlülüğünün doğması için gerekli olan yıllık beyanname üzerinden yararlanılan Ar-Ge ve tasarım indirim tutarı ile teknokent kazanç istisnası tutarının alt sınırı 1.000.000 Türk Lirasından 2.000.000 Türk Lirasına,

- Pasifte geçici bir hesaba aktarım oranı %2’den ikiden %3’e,

- Yıllık bazda geçici bir hesaba aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün üst sınırı 20.000.000 Türk Lirasından 100.000.000 Türk Lirasına, çıkarılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştı. Yapılan bu değişiklikler uyarınca;

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, 4691 sayılı Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile 5746 sayılı Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden yararlanılan Ar-ge ve Tasarım indirimi tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükelleflerine;

-  Yararlanılan bu tutarın yüzde ikisini pasifte geçici bir hesaba aktarmalarına,

-  Aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlandırılmasına,

-  ve bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulmasına,

ilişkin düzenlemede bulunulmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 8.2.2021/43 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

16.12.2023 tarih ve 32401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7953 sayılı CK ile;

- Pasifte geçici bir hesaba aktarım yükümlülüğünün doğması için gerekli olan yıllık beyanname üzerinden yararlanılan Ar-Ge ve tasarım indirim tutarı ile teknokent kazanç istisnası tutarının alt sınırı 1.000.000 Türk Lirasından 2.000.000 Türk Lirasına,

-  Pasifte geçici bir hesaba aktarım oranı %2’den ikiden %3’e,

-  Yıllık bazda geçici bir hesaba aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün üst sınırı 20.000.000 Türk Lirasından 100.000.000 Türk Lirasına, çıkarılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla...

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin On Dördüncü Fıkrası ile 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Ek 3 üncü Maddesinde Yer Alan Tutar ve Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7953)...>>>