Tarih: 29/3/2024

Sayı: 2024-20 

    DUYURU

KONU: Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır.

660 sayılı KHK’nın 8 inci maddesinin 8 inci fıkrası ve 27 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkraları uyarınca;

Kurumumuzca 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak hazırlanan ve 26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Kurumumuz internet sayfasında en az 7 (yedi) gün süreyle duyurulmak suretiyle kamuoyu görüşüne açılmıştır.

İlgililer, Taslak hakkındaki görüş ve önerilerini aşağıdaki Görüş Bildirim Formunu doldurarak en geç 18.04.2024 tarihine kadar Kurumumuz yazışma adresine veya [email protected] e-posta adresine gönderebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Görüş Bildirim Formu

Taslağa Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Karşılaştırma Tablosuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.


İletişim

Ayrıntılı bilgi için [email protected] e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

pdf Duyuru için tıklayınız.