Resmi gazeteye bakarken bir de ne görsem dersiniz? 14.09.2022 tarih ve 31953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bir yönetmelikle,  Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış. Yönetmeliği okudum. Çok ama çok güzel. Hadi Bursalılar gene iyisiniz, iyisiniz.

               Yönetmelikin bazı kısımlarını burada paylaşacağım.

               Yönetmelikte, asansör tescil belgesi, bahçe duvarı, iskele izin belgesi, istinat duvarı, kanal kotu tutanağı, kat terası, mevcut yapı, ortak merdiven, süs havuzu, yeşil  çatı gibi unsurların tarifi var bir kere.

Madde 8 ve madde 9 u okuduğumda bunları yazıya olduğu gibi al kardeşim sen dedim ve aşağıya alıyorum.             

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Kanunlardan” ibaresi “Kanunlar ile 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinden” şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Parselasyon planına göre müstakil yapı yapılmasına müsait tapuya tescilli imar parseli oluşması ve mülkiyet değişikliği olmaması halinde; yapılaşma için, parselasyon planının tamamının tapuya tescil şartı beklenmez.”

Bu madde sevgili müteahhitlerimiz ve parsel sahiplerimiz için çok güzel bir ifade, ama beni biraz rahatsız etti. İnşallah uygulaması iyi olur.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bina yükseklikleri, 28 inci maddede katın bulunduğu konuma göre ayrı ayrı belirtilmiş olan azami kat yüksekliklerinin aşağıda belirtilen kat adetleri ile çarpımı ile bulunan toplam yüksekliği aşmamak üzere belirlenir:

İmar Planına Göre En Çok Kat Adedi

Yol Genişliği (metre) (Bodrum Hariç)

Yol Genişliği ? 7.00 2


 

Bu ifadelere göre 8 katlı bir bina yapılabilmesi için 20 metre, 10 katlı bir bina yapılabilmesi için 25 metre, 14 katlı bir bina yapılabilmesi için 35 metre genişliğinde bir yol olması gerekecektir. 18 katta ise 50 metre yol olmalıdır. İşte bu genişlikler tercih edilebilir ve şehirlerimizin ve insanlarımızın yüzünü güldürebilecek düzenleme ve genişliklerdir.

Bu madde ne demek biliyor musunuz? Bana göre artık şu olmayacak demek diye düşünüyorum.

Yönetmeliğin bu kadarını paylaşıp yukarıda da yanlış uygulama örneğini koyduktan sonra inşallah bir daha bu şekilde görüntülerle karşılaşmayız diyorum ve yönetmelik değişikliklerinin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını dilerken Büyükşehir Belediye Başkanına ve bu yönetmelikle ilgili çalışmalar yapanlara teşekkür ediyorum.