Mükellef Yönetimine eklenecek mükelleflerin meslek mensupları/ meslek odaları ile geçerli bir aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin ve Defter- Beyan Sistemi başvurusunun bulunması gerekmektedir. Söz konusu işlem Mali Müşavir İşlemleri/ Oda İşlemleri başlığı altında yer alan   “Mükellef Yönetimi” menüsünden “Hızlı Geçiş Yap” alanına mükellefin vergi kimlik numarası yazılması suretiyle gerçekleştirilecektir.