Binek Araçlara İlişkin Amortisman Gider Türlerine Yönelik Kullanım
Kılavuzu

 

Gider Kayıt Alt Türü: Amortisman Giderleri (GVK 68/4)- Binek Sıfır Araç (KDV-ÖTV Hariç)

7194 sayılı kanunun 14’üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 2023 Yılı: 500.000-TL, 2022 Yılı: 230.000-TL, 2021 Yılı: 170.000-TL, 2020 Yılı: 160.000-TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. Söz konusu düzenleme kapsamında “Binek Sıfır Araçlara (KDV-ÖTV Hariç)” ilişkin amortismana tabi iktisadi tutar 2023 Yılı: 500.000-TL, 2022 Yılı: 230.000-TL, 2021 Yılı: 170.000-TL, 2020 Yılı: 160.000-TL ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda kayıt altına alınacak "Amortismana Tabi İktisadi Tutar" alanına en fazla 2023 Yılı: 500.000-TL 2022 Yılı: 230.000-TL 2021 Yılı: 170.000-TL 2020 Yılı:160.000-TL yazılması gerekmektedir. “Gerçek Değer” alanına “doğrudan gider yazılan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarı” düşüldükten sonra kalan sabit kıymet (binek otomobil) alış tutarı yazılması gerekmektedir. Sabit kıymet (binek otomobil) satış işlemine ilişkin oluşan kar/zarar tutarı gerçek değer alanına yazılan tutar üzerinden sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.
 

Gider Kayıt Alt Türü: Amortisman Giderleri (GVK 68/4)- Binek Sıfır Araç (KDV-ÖTV Dâhil)

7194 sayılı kanunun 14’üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine vergilerin maliyet bedeline eklenerek iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 2023 Yılı: 950.000-TL 2022 Yılı: 430.000 TL -2021 Yılı: 320.000 TL- 2020 Yılı: 300.000 TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün
uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. Söz konusu düzenleme kapsamında “Binek Sıfır Araçlara (KDV-ÖTV Dâhil)” ilişkin amortismana tabi iktisadi tutar 2023 Yılı: 950.000-TL 2022 Yılı: 430.000-TL 2021 Yılı: 320.000-TL 2020 Yılı: 300.000 -TL ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda kayıt altına alınacak "Amortismana Tabi İktisadi Tutar" alanına en fazla

2023 Yılı: 950.000-TL-

2022 Yılı: 430.000-TL                                                                              

2021 Yılı: 320.000-TL       

2020 Yılı:300.000-TL

yazılması gerekmektedir. “Gerçek Değer” alanına ise sabit kıymet (binek otomobil) alış tutarı yazılması gerekmektedir. Sabit kıymet (binek otomobil) satış işlemine ilişkin oluşan kar/zarar tutarı gerçek değer alanına yazılan tutar üzerinden sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.
 

Gider Kayıt Alt Türü: Amortisman Giderleri (68/4)- Binek İkinci El Araç)

7194 sayılı kanunun 14’üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 2023 Yılı: 950.000-TL 2022 Yılı: 430.000 TL -2021 Yılı: 320.000 TL- 2020 Yılı: 300.000 TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir hükmü eklenmiştir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. Söz konusu düzenleme kapsamında “Binek İkinci El Araçlara” ilişkin amortismana tabi iktisadi tutar 2023 Yılı: 950.000- TL 2022 Yılı: 430.000-TL 2021 Yılı: 320.000-TL - 2020 Yılı: 300.000 -TL ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda kayıt altına alınacak "Amortismana Tabi İktisadi

Tutar" alanına en fazla 2023 Yılı: 950.000-TL -2022 Yılı: 430.000-TL -2021 Yılı: 320.000- TL -2020

Yılı:300.000-TL yazılması gerekmektedir. “Gerçek Değer” alanına ise sabit kıymet (binek otomobil) alış tutarı yazılması gerekmektedir. Sabit kıymet (binek otomobil) satış işlemine ilişkin oluşan kar/zarar tutarı gerçek değer alanına yazılan tutar üzerinden sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.
 

Gider Kayıt Alt Tür: Amortisman Giderleri (40/7)- Binek Sıfır Araç (KDV-ÖTV Hariç)

7194 sayılı kanunun 13’üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 40’inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 2023 Yılı: 500.000-TL -2022 Yılı: 230.000 TL -2021 Yılı: 170.000 TL- 2020 Yılı: 160.000 TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. Söz konusu düzenleme kapsamında “Binek Sıfır Araçlara (KDV-ÖTV Hariç)” ilişkin amortismana tabi iktisadi tutar 2023 Yılı: 500.000-TL 2022 Yılı: 230.000-TL 2021 Yılı: 170.000- TL 2020 Yılı: 160.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda kayıt altına alınacak "Amortismana Tabi İktisadi Tutar" alanına en fazla 2023 Yılı: 500.000-TL 2022 Yılı: 230.000-TL 2021 Yılı: 170.000- TL 2020 Yılı:160.000-TL yazılması gerekmektedir. “Gerçek Değer” alanına “doğrudan gider yazılan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarı” düşüldükten sonra kalan sabit kıymet (binek otomobil) alış tutarı yazılması gerekmektedir. Sabit kıymet (binek otomobil) satış işlemine ilişkin oluşan kar/zarar tutarı gerçek değer alanına yazılan tutar üzerinden sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.


Gider Kayıt Alt Tür: Amortisman Giderleri (40/7)- Binek Sıfır Araç (KDV-ÖTV Dâhil)

7194 sayılı kanunun 13’üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 40’inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine vergilerin maliyet bedeline eklenerek iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 2023 Yılı: 950.000-TL 2022 Yılı: 430.000 TL -2021 Yılı: 320.000 TL- 2020 Yılı: 300.000 TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. Söz konusu düzenleme kapsamında “Binek Sıfır Araçlara (KDV-ÖTV Dâhil)” ilişkin amortismana tabi iktisadi tutar 2023 Yılı: 950.000-TL 2022 Yılı: 430.000-TL 2021 Yılı: 320.000-TL 2020 Yılı: 300.000 -TL ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda kayıt altına alınacak "Amortismana Tabi İktisadi Tutar" alanına en fazla 2023 Yılı: 950.000-TL 2022 Yılı: 430.000-TL 2021 Yılı: 320.000- TL 2020 Yılı:300.000-TL yazılması gerekmektedir. “Gerçek Değer” alanına ise sabit kıymet (binek otomobil) alış tutarı yazılması gerekmektedir. Sabit kıymet (binek otomobil) satış işlemine ilişkin oluşan kar/zarar tutarı gerçek değer alanına yazılan tutar üzerinden sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.
 

Gider Kayıt Alt Tür: Amortisman Giderleri (40/7)- Binek İkinci El Araç)

7194 sayılı kanunun 13’üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun 40’inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 2023 Yılı: 950.000-TL 2022 Yılı: 430.000 TL -2021 Yılı: 320.000 TL- 2020 Yılı: 300.000 TL aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir hükmü eklenmiştir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. Söz konusu düzenleme kapsamında “Binek İkinci El Araçlara” ilişkin amortismana tabi iktisadi tutar 2023 Yılı: 950.000- TL 2022 Yılı: 430.000-TL 2021 Yılı: 320.000-TL 2020 Yılı: 300.000 -TL ile sınırlandırılmıştır.

Yukarıda ifade edilen açıklamalar doğrultusunda kayıt altına alınacak "Amortismana Tabi İktisadi Tutar" alanına en fazla 2023 Yılı: 950.000-TL 2022 Yılı: 430.000-TL 2021 Yılı: 320.000- TL 2020 Yılı:300.000-TL yazılması gerekmektedir. “Gerçek Değer” alanına ise sabit kıymet (binek otomobil) alış tutarı yazılması gerekmektedir. Sabit kıymet (binek otomobil) satış işlemine ilişkin oluşan kar/zarar tutarı gerçek değer alanına yazılan tutar üzerinden sistem tarafından otomatik hesaplanmaktadır.