Bazı  Vergi Beyannamelerinin Beyan ve Son Ödeme Günleri
GEÇİCİ VERGİ Beyan ve Ödeme Tarihi
1. Dönem  Ocak,Şubat,Mart 17 Mayıs
2. Dönem  Nisan,Mayıs,Haziran 17 Ağustos
3. Dönem  Temmuz Ağustos Eylül 17 Kasım
4. Dönem  KALDIRILDI
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ
Beyan ve Ödeme Tarihi
Aylık Dönem Her ayın 26. Günü
Üç Aylık Dönem Beyan ve Ödeme Tarihi
Ocak,Şubat,Mart 26 Nisan
Nisan,Mayıs,Haziran 26 Temmuz
Temmuz Ağustos Eylül 26 Ekim
Ekim Kasım Aralık 26 Ocak
KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ
Beyan ve Ödeme Tarihi
KDV 1-3-4 Nolu Beyannameler Her ayın 28. Günü
KDV  2 Nolu Beyanname Beyan Her ayın 21. Günü
Ödeme aynı ayın  23 . Gününe kadar
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ
Beyan Tarihi     01-Mart-31-Mart  arasında Son Ödeme tarihi
1. Taksit 31 Mart
2. Taksit 31 Temmuz
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNÜ
Beyan Tarihi ve Ödeme   (Normal  Hesap Dönemleri  için  )  01-Nisan-30-Nisan arasında 30 Nisan
KONAKLAMA VERGİSİ  BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNÜ Beyan ve Ödeme Tarihi
Her ayın 26. Günü

KURUMLAR VERGİSİ ORANI
01/10/2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI  (KVK 32. MADDE)
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ KV ORANI
Kurumlar Vergisi Mükellefi  (Aşağıdaki mükellefler haricindeki
TÜM KV MÜKELLEFLERİ İÇİN )
% 25.
Bankalar, 6361 sayılı Kanun  kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri % 30.
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında
halka arz edilen kurumlar
% 23.
Editör: Hakan UYSAL