Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 14/12/2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen konaklama vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu tebliğ kapsamında Defter- Beyan Sistemine “Hizmet Satışı” gelir kayıt türü seçeneğine “Konaklama Hizmeti” gelir kayıt alt türü eklenmiştir.