E Defter Beratlarının İkinci Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığına Yüklenmesi:

2019 yılında yayımlanan 3 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2020 yılında yayımladığı “Elektronik Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu” ile 2020 ve takip eden diğer yılların e-defter dosyaları ve bunların berat dosyalarına ait ikincil kopyalarının başkanlık bünyesinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar bildirilmiştir.

Buna göre Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine dosyaların aktarımı, aylık ve 3 aylık süreler ile gerçekleştirilir. Yükleme işlemini gerçekleştirenler için defterin oluşturulması, imzalanması ve berat dosyalarının uygulamaya yüklenmesi süresinin son günü üzerinden geçen 15. gün, son aktarım zamanı olarak belirlenmiştir.

e-Defter ikincil kopya, güvenliği ve gizliliği sağlanacak şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış olan özel entegratörlerin yada Başkanlığın bilgi işlem sistemleri bünyesinde en az 10 yıl süre ile saklanmak zorundadır.
 

İkinci Kopyaların Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar (2023 Yılı İçin)

TERCİH

DÖNEM

SON GÖNDERME TARİHİ

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

2023 Ocak

15 Mayıs 2023

2023 Şubat

15 Haziran 2023

2023 Mart

15 Temmuz 2023

2023 Nisan

15 Ağustos 2023

2023 Mayıs

15 Eylül 2023

2023 Haziran

15 Ekim 2023

2023 Temmuz

15 Kasım 2023

2023 Ağustos

15 Aralık 2023

2023 Eylül

15 Ocak 2024

2023 Ekim

15 Şubat 2024

2023 Kasım

15 Mart 2024

2023 Aralık

(Gerçek Kişi Mükellefler)

15 Nisan 2024

2023 Aralık

(Tüzel Kişi Mükellefler)

15 Mayıs 2023


İkinci Kopyaların 3 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar (2023 Yılı İçin)

TERCİH

DÖNEM

SON GÖNDERME TARİHİ

3 AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

2023 Ocak-Şubat-Mart

15 Haziran 2023

2023 Nisan-Mayıs-Haziran

15 Eylül 2023

2023 Temmuz-Ağustos-Eylül

15 Aralık 2023

2023 Ekim-Kasım-Aralık (Gerçek Kişi Mükellefler)

15 Nisan 2024

2023 Ekim-Kasım-Aralık (Tüzel Kişi Mükellefler)

15 Mayıs 2024