Bilindiği üzere, 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkânı getirilmiştir.

Bu kapsamda; geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen Mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi Dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Yapılan tercih 31.01.2023 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2023/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

Tercihlerini 31.01.2023 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2023 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir.

Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI DURUMUNDA, E-DEFTER BERAT DOSYALARININ YÜKLEME TAKVİMİ:

DÖNEMİ

BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ

OCAK AYINA AİT BERAT

30 NİSAN Gün Sonuna kadar

ŞUBAT AYINA AİT BERAT

31 MAYIS Gün Sonuna kadar

MART AYINA AİT BERAT

30 HAZİRAN Gün Sonuna kadar

NİSAN AYINA AİT BERAT

31 TEMMUZ Gün Sonuna kadar

MAYIS AYINA AİT BERAT

31 AĞUSTOS Gün Sonuna kadar

HAZİRAN AYINA AİT BERAT

30 EYLÜL Gün Sonuna kadar

TEMMUZ AYINA AİT BERAT

31 EKİM Gün Sonuna kadar

AĞUSTOS AYINA AİT BERAT

30 KASIM Gün Sonuna kadar

EYLÜL AYINA AİT BERAT

31 ARALIK Gün Sonuna kadar

EKİM AYINA AİT BERAT

31 OCAK Gün Sonuna kadar (Ertesi Yıl)

KASIM AYINA AİT BERAT

28 ŞUBAT Gün Sonuna kadar (Ertesi Yıl)

ARALIK AYINA AİT BERAT

GELİR VEYA KURUMLAR Vergisi Beyannamelerinin verileceği

ayın son gününe kadar

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNULMASI HALİNDE UYGULANACAK TAKVİM:

DÖNEMİ

BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ

OCAK-ŞUBAT-MART

31 MAYIS Gün Sonuna kadar

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN

31 AĞUSTOS Gün Sonuna kadar

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL

30 KASIM Gün Sonuna kadar

EKİM-KASIM-ARALIK

GELİR VEYA KURUMLAR Vergisi Beyannamelerinin verileceği

ayın son gününe kadar