25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:43) kapsamında 2022/Kasım vergilendirme  döneminden itibaren geçerli olmak üzere 227- Demir Çelik Ürünlerinin Teslimi ve 627- Demir Çelik Ürünlerinin Teslimi  tevifat tür kodlarında uygulanacak tevifat oranı (5/10) olarak güncellenmiştir.