2023 Yılı Defter Beyan Sisteminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 2023 Yılı Defter Beyan Sisteminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:43) kapsamında 2022/Kasım vergilendirme  döneminden itibaren geçerli olmak üzere 227- Demir Çelik Ürünlerinin Teslimi ve 627- Demir Çelik Ürünlerinin Teslimi  tevifat tür kodlarında uygulanacak tevifat oranı (5/10) olarak güncellenmiştir.