banner79

banner80

Denetim İle İlgili Tezler

Denetim İle İlgili Tezler
DENETİM İLE İLGİLİ TEZLER
Sıra İndirmek istediğiniz dosyanın üzerine tıklayınız...
1 BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINDA KAMU GÖZETİM KURULUNUN ROLÜ
2 BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLESMESİ
3 Bağımsız Denetim ve Vergi Denetimi Dışındaki Güvence Hizmetleri Türkiye’deki Uygulamalar Hakkında Bir Araştırma
4 BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE YOLSUZLUK RİSKİ TAŞIYAN ALANLAR VE SAYIŞTAY DENETİMİ
5 BENFORD YASASI VE HİLE DENETİMİNDE KULLANILMASI
6 BİLİSİM TEKNOLOJİLERİNİN MUHASEBE DENETİMİNDE KULLANILMASI VE TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARINDA BİLİSİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIM DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARASTIRMA
7 HAYAT SİGORTA ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE BİR UYGULAMA
8 İŞLETMELERDE HİLE RİSKİNİN ÖNLENMESİ VE HASTANE İŞLETMELERİNDE UYGULAMA
9 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİ İNCELEMENİN BAĞIMSIZ DENETİM KARAR SÜRECİNDEKİ YERİ
10 KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE (DERNEKLER VE VAKIFLARDA) BAĞIMSIZ DENETİM
11 MESLEKİ HİLE ADLİ DENETİM ve TÜRKİYE’DE ADLİ DENETİM MESLEĞİNİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
12 MUHASEBE DENETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMADA DENETİM KOMİTESİNİN ROLÜ BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
13 MUHASEBE UYGULAMALRINDA ENRON VAKASI YERİ VE ÖNEMİ VE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
14 MÜŞTERİ FİRMANIN YOLSUZLUK EYLEMİ KARŞISINDA BAĞIMSIZ DENETÇİNİN TUTUMU VE DENETİM FİRMALARINA YÖNELİK BİR ARASTIRMA
15 SARBANES-OXLEY YASASININ YOLSUZLUK VAKALARININ ORTAYA ÇIKARILMASINDAKİ ROLÜ
16 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE HİLE RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA
17 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMALARININ BAGIMSIZ DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARASTIRMA
18 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM
19 TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM VE BİR İŞLETME UYGULAMASI
20 TÜRKİYEDE BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARINDA BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ BELİRLEYEN ETKENLER VE TÜRKİYEDEKİ DENETİM FİRMALARINA YÖNELİK ARAŞTIRMA
21 ULUSLARARASI İÇ DENETİM
22 Genel Olarak Gölge Bankacılık Ve Türkiye’de Gölge Bankaclık Üzerine Bir Araştırma
23 İŞLETMELERDE MALİ DURAN VARLIKLARIN SPK MEVZUATI, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN ÖNEMİ VE DEĞERLENDİRMESİ
24 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI UYGULAMALARI TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARŞILAŞTIRMASI
25 SANAYİ İŞLETMELERİNDE BASEL II KRİTERLERİNE HAZIRLIK DURUMLARININ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
26 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI VE KURUMSAL YÖNETİM AÇISINDAN TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİ
27 ULUSLARARARASI DENETİM STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI
28 BAĞIMSIZ DENETİMİN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
29 TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARININ DENETİMİ VE ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
30 HİSSE SENETLERİ İMKB’DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VE UYGULAMALI BİR ÖRNEK
31 BAĞIMSIZ DENETİM VE İÇ KONTROL ETKİLEŞİMİ: İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ DURUMU
İÇ DENETİM
1 İÇ DENETİM SÜRECİ VE TEMEL İŞLETME FAALİYETLERİNİN KONTROL PROSEDÜRLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA
2 AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN TÜRKİYE KAMU YÖNETİMİ İÇ DENETİM SİSTEMİ
3 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE İÇ DENETİM-PERFORMANS DENETİMİ İLİŞKİSİ
4 OUTSOURCE HİZMETİ VEREN İŞLETMELERDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM YAPISI
5 TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİM
6 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BANKACILIK İÇ DENETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
7 HOLDİNG İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM SÜRECİ VE FAYDALARI
8 BANKALARDA İÇ DENETİM SİSTEMİNİN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
9 İÇ SİSTEMLER ÇERÇEVESİNDE BANKALARDA İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM İLİŞKİSİ VE BİR UYGULAMA
10 KATILIM BANKALARINDA RİSK ODAKLI İÇ DENETİM VE BİR MODEL ÖNERİSİ
11 İÇ KONTROL İLE İÇ DENETİMİN ETKİNLİĞİNİN DIŞ DENETİM SÜRESİNE ETKİSİ
12 GLOBAL KRİZLER SÜRECİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI
13 KAMUDA İÇ DENETİMİNDE İÇ DENETİM PLAN VE PROGRAMININ HAZIRLANMASI
14 KURUMSAL AİLE ŞİRKETLERİNDE İÇ DENETİM
15 KİT’LERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YÖNETİMİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA İÇ DENETİMİN ROLÜ VE BİR ARAŞTIRMA
16 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAPSAMINDA ÜNİVERSİTELERDE İÇ DENETİM
17 KAMUDA İÇ DENETİM SİSTEMİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ
18 KÂR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLARDA İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM: BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE UYGULAMA
19 YEREL YÖNETİMLERDE İÇ DENETİM: İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ ÖRNEĞİ
20 BANKACILIK YÖNETİMİNDE İÇ DENETİMİN ÖNEMİ VE UYGULAMADAN BİR ÖRNEK
21 ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE İÇ DENETİM
22 İÇ DENETİM RİSKİNİN ANALİZİ VE GIDA SEKTÖRÜNDE STOK MALİYETLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA
23 İÇ DENETİM SÜRECİNİN KONTROL FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA
24 KAMU YÖNETİMİNDE İÇ DENETİM ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
25 KAMU KURUMLARINDA İÇ DENETİM SİSTEMİNİN YAPISI VE MALİ DENETİM: BİR ÖRNEK UYGULAMA
26 TÜRK MEVDUAT SİGORTACILIĞINDA İÇ DENETİMİN ETKİLİLİĞİ VE DEĞERLENDİRMELER
27 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE İÇ DENETİMİN ÖNEMİ VE FARKLI ÜLKELERDE UYGULANAN İÇ DENETİM MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
28 ANONİM ŞİRKETLERDE RİSK YÖNETİM ARACI OLARAK İÇ DENETİM SİSTEMİ
29 MUHASEBE VE İÇ DENETİM ALANINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE BİR UYGULAMA
30 KAMU SEKTÖRÜ’NDE İÇ DENETİM’İN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ VE BELEDİYELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
31 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ODAKLI İÇ DENETİM VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
32 İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM AÇISINDAN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ÖNEMİ
33 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE İÇ DENETİMİN ROLÜ
34 İÇ DENETİM VE TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇ DENETİM UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
35 TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İÇ DENETİM İLİŞKİSİ
36 RİSK ODAKLI İÇ DENETİM VE UYGULAMASI
37 RİSK ODAKLI İÇ DENETİM VE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM PLANLAMASINDA RİSK MATRİSİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ÖRNEK BİR UYGULAMA
38 SÜREKLİ DENETİMİN İÇ DENETİMDE UYGULANABİLİRLİĞİ
39 ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE KAMUDA İÇ DENETİM: TÜRKİYE’DEKİ İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
40 İÇ DENETİMİN YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK KAMU SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI VE MEVCUT UYGULAMALARIN, VERİMLİLİK VE BAŞARISI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
41 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNDE İÇ DENETİMİN ROLÜ
42 YEREL YÖNETİMLERDE BİR İÇ DENETİM UYGULAMASI OLARAK PERFORMANS DENETİMİ: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİCİLERİ ALGILAMASI
43 İŞLETMELERDE İÇ DENETİM SÜRECİ VE TARIM-HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA : HARRANOVA BESİ VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. ÖRNEĞİ
44 BASEL II KRİTERLERİNE GÖRE BANKALARDA İÇ DENETİM VE TÜRKİYE’DEKİ GENEL ÇERÇEVESİ
45 TÜRKİYE’DE İÇ DENETİMİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR UYGULAMALARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR ARAŞTIRMA
46 BASIN İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM
47 İÇ DENETİM VE KURUMSALLAŞMA
48 İÇ DENETİMİN RİSK YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE KAVRAMSAL İNCELEME
49 BANKALARDA İÇ DENETİM YAKLAŞIMLARI VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
50 İÇ DENETİM SİSTEMLERİNİN BANKALARIN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
51 İÇ DENETİMİN İŞLETMELERİN YÖNETİM FONKSİYONLARI VE PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
52 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN İÇ DENETİMDE YARATTIĞI DEĞİŞİMLER VE İÇ DENETİM BİRİMLERİNİN DEĞİŞİMLERİ DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK İMKB–100 İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
53 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
54 TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARINA UYUMLAŞTIRILMASI KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRME:ÖRNEK BİR UYGULAMA
55 TÜRK KAMU MALİ YÖNETİMİNDE İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM ALGISI
56 “BASEL II SÜRECİNDE KAMU BANKALARINDA İÇ DENETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: İLLER BANKASI ÖRNEĞİ ”
57 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ
58 TÜRKİYE’DE İÇ DENETİM VE İÇ DENETÇİLİK
59 ELEMENTER BRANŞLARDA FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİNDE İÇ DENETİM SÜRECİ VE BİR ÖNERİ
60 İÇ DENETİM VE KURUMSAL YÖNETİM
61 İÇ DENETİMDE RİSK ODAKLI YAKLAŞIMIN BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR MODEL: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÖRNEĞİ
62 YEREL YÖNETİMLERDE İÇ DENETİM MODELİ: DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ
63 KAMU KESİMİNDE ÜNİVERSİTELERDE ETKİN BİR İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
64 BANKALARDA KÜRESEL KRİZ SONRASI İÇ DENETİMİN YAPILANMASI
65 ALANDAKİLERİN BAKIŞ AÇISIYLA TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE İÇ DENETİM
66 ULUSLARARASI İÇ DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN KAMU MALİ YÖNETİMİ KONTROL KANUNU?NUN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA
67 İÇ DENETİMDE KALİTE GÜVENCE GELİŞTİRME PROGRAMI VE BİR UYGULAMA
68 İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL
69 SİGORTA ŞİRKETLERİNDE İÇ DENETİM VE BİR UYGULAMA
70 RİSK ODAKLI İÇ DENETİM: OLASILIK-ETKİ ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE BİR UYGULAMA
71 KAMU İDARELERİNİN İÇ DENETİMİ
72 KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ BANKALARDAKİ İÇ DENETİM SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
73 KOBİ’LERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN YERİ VE RİSK ODAKLI İÇ DENETİM: DENİZLİ İLİ UYGULAMASI
74 İÇ DENETİMDE RİSK YÖNETİMİ
75 İÇ DENETİMDE RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ
76 FUTBOL KULÜPLERİNDE İÇ DENETİM ORGANİZASYONU
77 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM
78 OTEL İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİMİN ÖNEMİ VE BİR UYGULAMA
79 İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ
80 ÜNİVERSİTELERDE İÇ DENETİMİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
81 KAMU SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİM: GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
82 İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE İÇ DENETİM SİSTEMLERİ
83 ULUSLARARASI FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
84 ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE İÇ DENETİMİN İNCELENMESİ
85 İŞLETMELERDE İÇ DENETİM ALGILAMA VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MANİSA İLİ ÖRNEĞİ
86 KAMU KURUMLARINDA İÇ DENETİM VE BİR ANKET UYGULAMASI
87 TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ İÇ DENETİM MEVZUATININ AMERİKAN BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ İÇ DENETİM MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
88 MALİYET MUHASEBESİNDE 7/A – 7/B UYGULAMALARI VE İÇ DENETİM İLİŞKİSİ İÇİN BİR MODEL ÖRNEĞİ
21
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@