Tarih: 2/4/2024

Sayı: 2024-22 

    DUYURU

KONU: Denetim Kuruluşlarınca Ödenecek Yıllık Harçlar

Bilindiği üzere, Kurumumuzca yetkilendirilen denetim kuruluşlarının yıllık harç ödemesi gerekmektedir. Söz konusu ödemelerin zamanında ve doğru olarak yapılması adına aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir:

Kimler Yıllık Harç Ödemek Zorundadır?

Kurumumuzca yetkilendirilen tüm denetim kuruluşları yıllık harç ödemek zorundadır.

Ödeme Yapılacak Tutar Nasıl Belirlenir?

Denetim kuruluşlarınca ödenecek yıllık harç tutarı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile her yıl belirlenmektedir. Bu kapsamda 30/12/2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 94 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğine* göre 2024 yılında yapılacak yıllık harç ödemeleri şu şekildedir:

  1. KAYİK Dahil Denetime Yetkili Denetim Kuruluşları İçin (Vergi Kodu: 9224): 204.200,10 TL’den az olmamak üzere, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının binde 5,75’i.
  2. KAYİK Hariç Denetime Yetkili Denetim Kuruluşları İçin (Vergi Kodu: 9226): 102.096,60 TL’den az olmamak üzere, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının binde 5,75’i.

Bu kapsamda, ödenecek harç tutarı için öncelikle bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının binde 5,75’i hesaplanmalıdır. Yapılan bu hesaplama sonucunda çıkan tutar:

  • KAYİK Dahil denetime yetkili denetim kuruluşları için 204.200,10 TL’den fazla olursa çıkan tutar kadar; az olursa 204.200,10 TL,
  • KAYİK Hariç denetime yetkili denetim kuruluşları için 102.096,60 TL’den fazla olursa çıkan tutar kadar; az olursa 102.096,60 TL,

yıllık harç ödemesi yapılmalıdır.

  

Ödemelerin Ne Zamana Kadar Yapılması Gerekir?

492 sayılı Harçlar Kanununun 113’üncü maddesi uyarınca, kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilecek harçların, Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

* 94 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.


İletişim

Ayrıntılı bilgi için [email protected] e-posta adresine elektronik posta gönderilebilir.

pdf Duyuru için tıklayınız.